Subject: Fwd: ‘Discontinue forced treatment/hospitalization’ under CRPD, CAT, CCRP and CESCR

From: "walter.keim Gmail" <walter.keim@gmail.com>

Date: 03.06.2017 16:22

To: UtenriksdepartementetUrgent Appeal to Norway to discontinue forced treatment and hospitalization by the UN Working Group on Arbitrary Detention, the UN Special Rapporteur on the Rights of Persons with Disabilities and the UN Special Rapporteur on the right to Health datet 30. January 2017 (ref. UA Norway 1/2017).

En mann klaget "tvungen psykisk helsevern" inn til kontrollkommisjonen, Oslo tingrett, Borgating lagmannsrett og Høyesterett (2. januar 2015) men fikk ikke medhold. Fylkesmannen avviste en klage mot medisinsk tvangsbehandling.

FNs appell i saken er basert på den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (CCPR), konvensjonen mot tortur (CAT), den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (CESCR) og konvensjonen om rettigheter til funksjonshemmede (CRPD). Disse bestemmelsene pålegger en øyeblikkelig forpliktelse til statene om straks å avslutte denne praksis og reformere lover som tillater frihetsberøvelse og tvungen behandling på grunnlag av funksjonshemminger, ved å erstatte disse rutinene med tjenester som møter behovet og som er uttrykt av funksjonshemmedes ønsker og respektere selvstendigheten, valg, verdighet og privatliv.

Mens vi venter på et svar, oppfordrer vi at alle nødvendige foreløpige tiltak treffes for å stoppe de påståtte bruddene og forhindre gjentakelse...

se https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=22955

-------- Forwarded Message --------

Subject:

Begjæring om innsyn i Norges svar

Date:

Sat, 3 Jun 2017 17:43:16 +0200

From:

walter.keim Gmail <walter.keim@gmail.com>

To:

Utenriksdepartementet <post@mfa.no>Til
Utenriksdepartementet
Postboks 8114 Dep.
N-0032 OSLO.

Det begjæres innsyn i Norges anonymiserte svar til henvendelsen fra

UN Working Group on Arbitrary Detention, Special Rapporteur on Rights of
Persons with Disabilities, Special Rapporteur on Health
"Urgent Appeal to Norway on forced treatment/hospitalization",
ref. UA Norway 1/201, datert 30.1.2017 se
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=22955

Jeg kunne ikke finne dette publisert med dokumentdato 30.1.17 og ber
derfor også om saksnummer av dokumentet.

Mvh

--
--
Walter Keim
Netizen: http://walter.keim.googlepages.com
http://www.betterplace.org/en/projects/17693-enforcement-of-the-human-right-of-access-to-information-in-bavaria-germany
Is it possible to enforce access to information in Bavaria?
http://wkeim.bplaced.net/files/enforce_access_to_information.html
Begjæring om innsyn i Norges svar: ‘Discontinue forced treatment/hospitalization’ http://wkeim.bplaced.net/files/170603ude.html


PS: Aftenposten, 30.MAI.2017:Harald Stanghelle: Byråkrater som serielovbrytere (Riksrevisjonens rapport)

Foreløpig svar 9.6.17: Vi bekrefter mottak av henvendelsen og vil komme tilbake til deg med et svar i begynnelsen av neste uke.

Svar 16.6.17: Pga. vurderinger knyttet til taushetsplikt, rakk vi dessverre ikke å komme tilbake til deg denne uka. Men neste uke, får du et endelig svar på innsynsbegjæringen din.

Answer: «The government fails to see that this case requieres it to take particular measures...» dvs. Norge fortsetter med tortur av personer med psykososial funksjonsnedsettelse.