Dagsavisen 25-11-19 (faksmile)


Kritikk av psykiatrien er nødvendig


PSYKISK HELSE
Lars Olle Engaas
Pensjonert sosionom


Psykiaterne Jan Ivar Røssberg og Ole E. Andreassen kritiserer i en kronikk i Dagsavisen (20.11.) dem som kritiserer psykiatrien. Jeg er en av dem, og det er titusenvis av tidligere og nåværende pasienter og pårørende som har opplevd psykiatriens behandlingsmetoder som overgrep. Dette gjelder tvangsbehandling, tvangsmedisinering og bruk av mekaniske tvangsmidler. Dette skriver ikke forfatterne noe om, men diagnostiserer kritikerne av psykiatrien som ideologisk fanatikere med dogmatiske holdninger og skråsikre meninger.

Kronikkforfatterne kritiserer også media for at det ikke skrives om dem som var fornøyd med behandlingen. Det er sikkert dem som er fornøyd med det psykiatriske hjelpeapparatet, men det er ikke medienes oppgave å skrive panegyriske artikler om psykiatrien. Medienes oppgave er å rette søkelyset på det som ikke fungerer bra i samfunnet, enten det er Nav eller psykiatrien.

Kronikkforfatterne har i flere kronikker, spesielt i Aftenposten, velsignet psykiatrien, men det er det ingen grunn til. Det er dokumentert at den psykiatriske pillepsykiatrien kan ha effekt på bare et mindretall på 10 til 20 prosent av pasientene. Hjernepillene som i orwellsk nytale kalles for antipsykotika kan ikke sammenliknes som antibiotika for hjernen. Derfor har nå helseminister Høye bestemt at det også skal være medikamentfrie behandlingstilbud, noe som kronikkforfatterne tydeligvis ikke er begeistra for, men det er alle støtteforeningene innen psykiatrien.

Det er sterkt kritikkverdig at pasienter tvangsbehandles og neddopes med disse medikamentene. Tvangsmedisinering er brudd på menneskerettighetene, og FN-konvensjonen om retter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) forutsetter at tvangsregimer i psykiatrien avvikles. Tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund har skrevet at tvangsmedisinering i psykiatrien må forbys. Han må, ifølge kronikkforfatterne, også være en av dem med fanatisk ideologi og dogmatiske holdninger. Det er heldigvis mange av oss.


Lars Olle Engaas