[English]

Publikasjoner av Walter Keim

Publikasjoner i flere områder: Ingeniørvirksomhet, Informasjonsfrihet, Dagens medisin / Tidsskrift for Den norske legeforening og leserbrev

Ingeniørvirksomhet

Kehl, Keim, Kiessling, Rippl; Zur Dynamik von großen Windenergianlagen. VDI-Bericht 381, 1980, ISSN 083-5560.

Roe Strømmen, Walter Keim; Advanced CAD Methods Used in Modelling Offshore Cathodic Protection Systems. Offshore Mechanics and Arctic Engineering (OMAE), New Orleans, February 23-27, 1986

Roe Strømmen, Harald Osvold, Walter Keim; Computer Modelling and In-Situ Current Density Measurements Prove a Need for Revision of Offshore Cathodic Protection Design Criteria. Papre number 297. Presented at Corrosion/86 Conference, Houston TX, March 1986

Strømmen, Keim, Finnegan, Medizadeh; Advances in Offshore Cathodic Protection Modelling, Utilizing the Boundary Element Method. Paper nr. 45, Corrosion/86. Conference, Houston, Texas, March 1986. Mater. Performance; (United States) Journal Volume: 26:2 Publication Date: 1987-02-01

Roe Strømmen, Walter Keim, John F. Finnegan; Advances in Offshore Cathodic Protection Modelling, Using the Boundary Element Method. Materials Performance, Vol 26, Feb. 1987

Magne Vollset, Walter Keim; New Methods in CP-Inspections Computerized Analysis. Energy-sources Technology Conference & Exhibition, January 10-14, 1988, New Orleans, LA

Hallan, Keim, Nisancioglu; Numerical Analysis of Stand-off Anode Resistance. Corrosion/88, NACE Conference. St. Louis, Missouri, March 21 - 25, 1988

Keim, Strømmen, Jelinek; Computer Modelling Used in the Operation and Maintenance of Offshore Platform CP- Systems. Paper nr. 97, Corrosion/88, Conference, St. Louis, Missouri, March 1988

Informasjonsfrihet i Tyskland

Interview mit Walter Keim; Was kann der einzelne Bürger bewirken? 03. Mai 2002

Telepolis: Verabschiedet sich Deutschland vom Informationsfreiheitsgesetz? 15. April 2002: «Telepolis-Leser Walter Keim, der aus dem nordischen Trondheim als engagierter Netizen seit Monaten für Informationsfreiheit in Deutschland per Internet wirbt, bereitet zur Zeit per Internet eine Klage bei den Vereinten Nationen gegen Deutschland vor.»

Neue Rheinische Zeitung 2012. Verweigerung des Rechts auf freien Informationszugang in Deutschland: Von CDU/CSU völlig abgelehnt. Von Walter Keim

Neue Rheinische Zeitung 2012: Deutschland Schlusslicht bei Transparenz und Korruptionsbekämpfung? Kaum etwas dazu in "unseren" Medien. Von Walter Keim

Walter Keim; The role of international lawmakers and their respective influence on national legislation on access to information. X. Baltic Sea NGO Forum, Tuesday, 24th April 2012

Dagens medisin og Tidsskrift for Den norske legeforening

  1. Walter Keim. Realitetsfjernt om medikamentfri behandling. Dagens Medisin 2016-08-04: https://www.dagensmedisin.no/artikler/2016/08/04/realitetsfjernt-om-medikamentfri-behandling/

  2. Walter Keim. Erfaringene fra andre land viser det er mulig å forby tvangsmedisinering. Tidsskr Nor Legeforen 20. februar 2017: https://tidsskriftet.no/2017/02/kommentar/erfaringene-fra-andre-land-viser-det-er-mulig

  3. Walter Keim. Effekten av vedlikeholdsmedisinering (kommentar til Medisinfrie sykehusposter – et kunnskapsløst tiltak) Tidsskr Nor Legeforen 13. mars 2017: https://tidsskriftet.no/2017/05/kommentar/effekten-av-vedlikeholdsmedisinering

  4. Walter Keim. Re: Psykiatriens indre konflikter eksponert. Npf hadde ikke tatt stilling men besluttet å ha et «åpent sinn» når det gjelder medisinfri behandling. Hvilken langtidseffekt har antipsykotika? Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 595-6 doi: 10.4045/tidsskr.17.0291: https://tidsskriftet.no/2017/05/brev-til-redaktoren/re-psykiatriens-indre-konflikter-eksponert-1

  5. Walter Keim. Effekten av vedlikeholdsmedisinering med antipsykotika. Tidsskr Nor Legeforen Tidsskr Nor Legeforen 2017 doi: 10.4045/tidsskr.17.0469: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28828849

  6. Walter Keim. ANTIPSYKOTISK MEDISIN: Langvarig bruk reduserer tilfriskning for mange pasienter. Dagens Medisin 2017-09-24: https://www.dagensmedisin.no/artikler/2017/09/24/langvarig-bruk-reduserer-tilfriskning-for-mange/

  7. Walter Keim. Håp for medikamentfri behandling? Åpner medikamentfri behandling for et paradigmeskifte som mer enn firedobler tilfriskningsandelen? Dagens Medisin 2018-04-28: https://www.dagensmedisin.no/artikler/2018/04/28/hap-for-medikamentfri-behandling/

Leserbrev om ytringsfrihet, transparens og demokrati

Intervju Høgskoleavisa 2004: Retting i jula? Skal lærerne ved HiST bruke juleferien til å rette eksamensoppgaver? Det er spørsmålet som høgskolelektor Walter Keim stiller. (Høgskoleavisa nr 2 - 2004)

Walter Keim; 21.12.2006,: Går HiST mot enevelde? (Universitetsavisa)

«Z og Hørt» hoffreporter Keim ser framtiden i sin krystallkule (vår 2007): Lykkelig slutt for havarert enevelde?

Walter Keim; 17.9.2008: Fra øredøvende taushet til praktisering av ytringsfrihet? (Universitetsavisa, Høgskoleavisa)

Walter Keim; 16.10.2008: Rektorvalg og avstemningsregler (Universitetsavisa)

Walter Keim; 04.11.2009: Tidsregistrering i HiST er bortkastet tid. Hva nå? Publisert:05.11.09: Høgskoleavisa (forkortet) og 09.11.09: Universitetsavisa.

Walter Keim: 28.01.2010: Offentlig Elektronisk Postjournal: Mitt råd til Jens (Adressa)

Walter Keim; 06.04.2010: Utsettelse av Offentlig elektronisk postjournal er en skaldale (Adressa, Universitetsavisa)

Walter Keim; 04.09.2010: Demokratie bare er honnørord? (Adressa)

Leserbrev om psykisk helsevern

Walter Keim; 08.01.2015: Rutinemessig ransaking avvises: Blir psykiatriske sykehus enda mer lik fengsler? (TK)

Walter Keim; 05.10.2015: Justisdepartement må hjelpe å gjenopprette Norges internasjonale anseelse angående menneskerettigheter for folk med nedsatt psykososial funksjonsevne (verdidebatt.no)

Walter Keim; 16.6.2015: Åpent brev til helsedepartementet: FNs komité mot tortur spør: Er menneskerettsbrudd tvangsmedisinering avskaffet? (publisert i Menneskerettighetsbloggen)

Walter Keim; 16.8.2015: Er staten umenneskelig, grusom og legitimerer nedverdigende behandling? (verdidebatt.no)

Walter Keim; 13.10.2015: Nyere forskning viser at langtidsmedisinering med antipsykotika er skadelig. (verdidebatt.no)

Walter Keim; 12.11.2015: Likestillings- og diskrimineringsombudets rapport: Norge bryter funksjonshemmedes menneskerettigheter (verdidebatt.no)

Walter Keim; Bekymringsmelding: Legitimerer den velmenende formynderstat umenneskelig behandling og tortur? 22.12.2015: (www.verdidebatt.no/debatt)

06.06.2016: Rutinemessig ransaking: Slutt å legitimere enda mer tvang i psykiatrien (TK, Tidens Agenda)

30.01.2019: Pasientperspektiv på Fylkesmannens nøling å bøte på urett som følge av ulovlig tvangsmedisinering, i lys av FN torturtilsynets krav (Dagsavisen, verdidebatt.no)

07.08.2019: Revidering av retningslinjene er for lengst nødvendig for å skape pasientenes helsetjeneste (verdidebatt.no)

17.12.2019: Overlege har sluttet med tvangsmedisinering og krever slutt med tvang i psykiatrien (verdidebatt.no)

19.03.2021: Når vil regjeringen følge opp Stortingets anbefalinger mot tortur i fengsler og helsetjeneste? (verdidebatt.no, Nettavisen)

12.04.2021: Hva dokumenterer 20 års forskning med mer enn 1100 studier om medisinfri behandling? (verdidebatt.no)