Walter Keim, walter.keim@gmail.com
Almbergskleiva 64
6657 Rindal, 6.2.2015

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)

Postboks 8048 Dep

N-0031 Oslo


Kopi: Helse- og omsorgsdepartementet (ref. 2014/4257), Stortingsgruppene, Helsingforskomité, Norsk senter for menneskerettigheter, Pasientombud, KEK, FFO, Pasientforening, WSO


Takk til LDOs innsats for menneskerettigheter til personer med psykiske lidelser


Under overskrift: "Norge bryter menneskerettighetene" skriver den norske Likestillings- og diskrimineringsombudet 19.12.2013: "Tvangsbruken og tvangslovgivningen i Norge er uforenelig med menneskerettighetene til personer med psykiske lidelser" (1).

Dermed blir pasientautonomi og selvbestemmelse ivaretatt i henhold til FNs konvensjon om menneskerettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne. FN ba Norge 2013 om å slutte med tvangsinngrep (4).

Dette kan synes ambisiøs i norsk kontekst, men er i andre land mulig. Derfor har jeg skrevet en reservasjon mot tvangsbruk basert på tysk rett som tar pasientautonomi og selvbestemmelses på alvor (2).

Hvorfor skal en europeer la sine menneskerettigheter tilbake ved grensen når en reiser til Norge?

Vil Helse- og omsorgsdepartementet følge LDOs oppfordring (3) om nødvendige tiltak for å stoppe diskrimineringen?

En kopi går til partigruppene i Stortinget: Vil stortingsgruppene hjelpe Helseministeren på rett vei?

Mvh

Walter Keim


Referanser:

  1. LDO 19. des 2013: Norge bryter menneskerettighetene Norge_bryter_menneskerettighetene-ldo.html

  2. Reservasjon mot tvangsbruk: http://wkeim.bplaced.net/files/patverfue-en_anonym.html

  3. Stopp diskrimineringen, Høie: http://www.ldo.no/no/ombudet/Aktuelt/Nyheter/Arkiv/Nyheter-i-2014/stopp-diskrimineringen-hoie/

  4. Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 13 December 2013, Concluding observations on the fifth periodic report of Norway (E/C.12/NOR/CO/5).
[Pasientrettigheter er menneskerettigheter]