Subject: Fwd: Du har ett nytt brev: ref.: 2014/01466
From: "walter.keim Gmail" <walter.keim@gmail.com>
Date: 27.08.2016 09:21
To: "Helseklage, pasientskadenemnda" <post@helseklage.no>
CC: "post@pasientskadenemnda.no" <post@pasientskadenemnda.no>, "Elin Hagerup pasientogbrukerombudet.no" <Elin.Hagerup@pasientogbrukerombudet.no>
BCC: "walter.keim@gmail.com" <walter.keim@gmail.com>

Walter Keim
Almbergkleiva 64
6657 Rindal


Helseklage
Postboks: 8960 Youngstorget
0028 Oslo

Utsettelse av frist pga. sluttinnlegg, brev ref.: 2014/01466, (tidligere N2014/1684)

Jeg har ferie og kommer tilbake 3.10.2016.
Jeg har fått et brev fra Helseklage med dato 22.8.2016, men kan ikke lese det, fordi jeg har ikke kodebrikken for BankID med meg i feriene.
Derfor kreves fristutsettelse i tilfelle brevet inneholder en frist for svar.
Etter avslaget av søknad om forhåndsavgjørelse av dekning av advokatutgifter for sluttinnlegg i Pasientskadenemnda vurdere jeg å betale advokat selv.

Mvh

Walter Keim

Netizen: http://sites.google.com/site/walterkeim/no
-------- Forwarded Message --------
Subject: Du har ett nytt brev
Date: Mon, 22 Aug 2016 15:04:00 +0200 (CEST)
From: Digipost <no-reply@digipost.no>
To: walter.keim@gmail.com
Hei Walter,

Du har fått ett nytt brev i Digipost:

- Konfidensielt brev fra Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)

Konfidensielle brev må åpnes med BankID eller Buypass.

Logg deg inn på https://www.digipost.no/logginn for å lese brevet.

Trenger du hjelp til å logge inn?
Se https://www.digipost.no/hjelp/innlogging


Med vennlig hilsen
Digipost

--
Du mottar varsler om nye brev, og påminnelser om post, basert på innstillingene dine i Digipost.
Denne e-posten ble sendt 22. august 2016 15:00.