Emne: Avslått klage begjæres oversendt overordnet klageorgan til FHI

Fra: Walter Keim <Walter.Keim@gmail.com>

Dato: 21.12.2017 22:14

Til: "Greve, Jostein" <Jostein.Greve@fhi.no>

CC: "Dahm, Kristin Thuve" <KristinThuve.Dahm@fhi.no>, Folkehelseinstituttet <Folkehelseinstituttet@fhi.no>

Hei,

avslaget på klage på innsyn ifølge offentlighetsloven begjæres oversendt overordnet klageorgan til FHI

Mvh

--
--
Walter Keim
Netizen: http://walter.keim.googlepages.com
Is it possible to enforce access to information in Bavaria?
http://wkeim.bplaced.net/files/enforce_access_to_information.html

Oppfølging 12.2.18:
Jeg kan ikke se at klagen mot avslaget av innsyn 21.12.2017 i bestillingen fra Helsedirektoratet datert 27. februar 2017 er behandlet uten ugrunnet opphold. Avslaget påklages.
Mvh
Walter Keim

HOD oversender klagen 17/2205-37 den 20. februar 2018

Oppfølging 7.5.18: «jeg kan ikke se å ha mottatt et svar og dermed at klagen 20.2.18 er behandlet uten ugrunnet opphold.»

15.5.18: HOD purrer.

Den 21.12.2017 15:52, skrev NN Folkehelseinstitutt:

Hei igjen!

Dette var en bestilling som kom fra Helsedirektoratet og du kan eventuelt kontakte dem for å få bestillingen.

Vennlig hilsen

NN Folkehelseinstitutt

 

Fra: Walter Keim [mailto:walter.keim@gmail.com]
Sendt: torsdag 21. desember 2017 13.26
Til: Dahm, Kristin Thuve <KristinThuve.Dahm@fhi.no>
Kopi: Arkiv <arkiv@fhi.no>
Emne: Klage bjæring om innsyn ifølge offentlighetsloven

 

Den vedlagte rapporten (som jeg var kjent med fra før) og lenken inneholder ikke bestillingen.
Derfor påklages nektelsen av innsyn i bestillingen se tekst "Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å identifisere og oppsummere forskning om effekten av fysisk aktivitet uten bruk av antipsykotika sammenlignet med fysisk aktivitet der pasienten med aktiv psykose samtidig får antipsykotika.".
PS: Det er riktig at noen andre rapporter inneholder bestillingen f. eks. Hva er effekten av vedlikeholdsbehandling
med antipsykotika for personer med schizofreni? som vedlegg 1.

Mvh

--
--
Walter Keim
Netizen: http://walter.keim.googlepages.com
Is it possible to enforce access to information in Bavaria? http://wkeim.bplaced.net/files/enforce_access_to_information.html
Paradigmeskifte: Open dialogue firedobler recovery og reduserer schizofreni per år til en tiendedel og uførtrygd/sykdom reduseres til en tredjedel
http://wkeim.bplaced.net/files/recovery.html


Den 21.12.2017 10:32, skrev NN Folkehelseinstitutt:

Hei og takk for din henvendelse.

Oppdraget fra Hdir er besvart i følgende rapport

https://www.fhi.no/publ/2017/effekt-av-fysisk-aktivitet-uten-bruk-av-antipsykotika-sammenlignet-med-fysi/

Den er offentlig tilgjengelig og gratis.

Jeg har for ordens skyld også lagt ved rapporten.

Med vennlig hilsen

 

NN Folkehelseinstitutt

Forsker

Folkehelseinstituttet, område for helsetjenester

Postboks 4404 Nydalen, 0403 Oslo

Besøksadresse: Pilestredet Park 7 A

www.fhi.no  Fra: Walter Keim [mailto:walter.keim@gmail.com]
Sendt: onsdag 20. desember 2017 13.03
Til: Dahm, Kristin Thuve <KristinThuve.Dahm@fhi.no>
Emne: Bjæring om innsyn ifølge offloven

 

Det begjæres innsyn i medhold av offentlighetsloven i bestillingen fra Helsedirektoratet ved Torhild Torjussen Hovdal i oppdraget  "Effekt av fysisk aktivitet uten bruk av antipsykotika sammenlignet med fysisk aktivitet der pasienten med aktiv psykose samtidig får antipsykotika" se tekst "Folkehelseinstituttet har fått i oppdrag å identifisere og oppsummere forskning om effekten av fysisk aktivitet uten bruk av antipsykotika sammenlignet med fysisk aktivitet der pasienten med aktiv psykose samtidig får antipsykotika. "
Takk på forhånd for et svar.
--
--
Walter Keim
Netizen: http://walter.keim.googlepages.com
Is it possible to enforce access to information in Bavaria? http://wkeim.bplaced.net/files/enforce_access_to_information.html
Paradigmeskifte med recovery: schizofrene per år reduseres til en tiendedel og uførtrygd/sykdom reduseres til en tredjedel
http://wkeim.bplaced.net/files/recovery.html