Emne: Nektelse av innsyn påklages.

Fra: Walter Keim <walter.keim@gmail.com>

Dato: 04.01.2018 08:20

Til: "HildeH.Holte fhi.no" <HildeH.Holte@fhi.no>

CC: "folkehelseinstituttet@fhi.no" <folkehelseinstituttet@fhi.no>Det refereres til § 32 offl. "Dersom den som har kravd innsyn, ikkje har fått svar innan fem arbeidsdagar etter at organet mottok kravet, skal dette reknast som eit avslag som kan påklagast".

Nektelse av innsyn i bestillingen fra Helsedirektoratet ved Torhild Torjussen påklages.

Mvh

--
--
Walter Keim
Netizen: http://walter.keim.googlepages.com
Is it possible to enforce access to information in Bavaria?
http://wkeim.bplaced.net/files/enforce_access_to_information.html
Paradigmeskifte: Open dialogue firedobler recovery og reduserer schizofreni per år til en tiendedel
og uføretrygd/sykdom reduseres til en tredjedel
http://wkeim.bplaced.net/files/recovery.html

Svar: FHI sender 4.1.2017 sitt anbud datert 15.2.2017

14.01.2018: Oversendelse til Helsedepartementet, da det er ikke anbudet men bestillingen det begjæres innsyn i

12.02.2018: Purring da ingen svar

07.05.2018: Purring, da klagen 20.2.18 er ikke behandlet uten ugrunnet opphold.

28.08.2018: Purring

30.10.2018: Varsel at saken vil oversendes Sivilombudsmann


Den 20.12.2017 13:12, skrev Walter Keim:

Det begjæres innsyn i medhold av offentlighetsloven i bestillingen 27. februar 2017 fra Helsedirektoratet ved Torhild Torjussen Hovdal i oppdraget:
"Effekt av psykososial behandling uten bruk
av antipsykotika sammenlignet med psykososial behandling
der pasienten med aktiv psykose samtidig får antipsykotika
"
Takk på forhånd for et svar.
--
--
Walter Keim
Netizen: http://walter.keim.googlepages.com
Is it possible to enforce access to information in Bavaria?
http://wkeim.bplaced.net/files/enforce_access_to_information.html
Paradigmeskifte: Open dialogue firedobler recovery og reduserer schizofreni per år til en tiendedel
og uføretrygd/sykdom reduseres til en tredjedel
http://wkeim.bplaced.net/files/recovery.html