Auf Deutsch

Walter Keim, Kundekontonr.: 30810307
Torshaugv. 2 C
7020 Trondheim, 16.11.06

Til
Kundeservice:
Postboks 216
Sentrum
3701 SKIEN

Fakturanr.: 8072978700
Kundekontonr.: 30810307
Fakturadato: 6. nov. 2006
KID: 44308103070301

Korrektur av regning: Er Telenor lakeier for tyske news-group sensorer?

 

Hvorfor lot Telenor seg misbruke som quisling av tyske Internett sensorer?

Jeg referer til oppsigelsene datert 3.10.06, 4.10.06, 9.10.06 og 18.10.06 som er blitt send både som e-post og rekommandert, men har blitt ignorert.

Oppsigelsen er umiddelbart ihht. § 15 abonnementsbetingelser. Total avstengningen pga. manglende follow-up er uforholdsmessig og kan ikke avledes av § 10.6. Dessuten er varselspliktene jfr. § 12.4 ikke overhold, jfr. første avsnitt. Det forelå ingen "hensynet til sikkerheten og/eller funksjonaliteten i nettet, straffeloven eller tredjemanns vern" (som) krevde at forhåndsvarsel sløyfes. Videre er varslet send med vanlig post (en ukes levering), feilmeldingen opplyste ikke 30.9.06 om årsaken, tilsending til annen e-postadresse ble 2.10.06 nektet og åpning av port 80 den 3.10.06. For enda flere overtramp henvises til vedleggene. I sum har Telenor ikke overhold sine forpliktelser som medfører hevning § 11.5 og prisavslag, jfr. § 11.3.

Derfor er regningen justert slik:

Hele beløp: 2209,74
Fradrag -176,40 (ca. 1/2 måned for tiden 29.9.06 til 14.10.06)
Brev - 59,00 (varslet 9.10.06)

Ny sum: 1976,34

Husk at dere har brukt opp tabbekvoten helt og ligger meget tynt an, når det gjelder ISDN abonnementet som heller ikke er konkurransedyktig.

Mvh

Walter Keim

Vedlegg:

  1. 03.10.06: Åpning av port 80 og ftp, subsidiert umiddelbart oppsigelse: http://wkeim.bplaced.net/files/telenor-061003.htm
  2. 04.10.06: Er Telenor lakeier for tyske sensorer?: http://wkeim.bplaced.net/files/telenor-061004.htm
  3. 09.10.06: Oppsigelse fra og med 29.9.06: http://wkeim.bplaced.net/files/telenor-061009.htm
  4. 18.10.06: Fjerde gjentagelse av oppsigelsen fra og med 29.9.06: http://wkeim.bplaced.net/files/telenor-061018.htm