Subject: Klage mot nektelse av innsyn i dokumentliste for sak 13/7964
From: Walter Keim <wkeim@broadpark.no>
Date: 26/11/2014 13:48
To: "post.adm.dir@stolav.no" <post.adm.dir@stolav.no>
CC: Norsk Pasientforening ombud <post@pasient.no>

sendes også rekommandert
Walter Keim, walter.keim@gmail.com
Almbergskleiva 64
6657 Rindal, 26.11.2014


St. Olavs Hospital
Postboks 3250 Sluppen
7006 Trondheim

Deres ref. 13/7964-48

Klage mot nektelse av innsyn i dokumentliste for sak 13/7964

Det refereres til svar 2.9.14, der innsyn i dokumentliste for sak 13/7964 nektes.

Nektelsen påklages iht. Offentliglova subsidiert partsinnsyn.

Det gjelder behandling av følgende uønskede hendelser ( http://wkeim.bplaced.net/files/131023-melding_uoenskede_hendelser.html ):

  1. Sedering uten indikasjon og uten samtykket. Pårørende, som har et slags vetorett i tilfelle samtykketkompetanse bestrides, var ikke informert på forhånd.
  2. Sederingen ble startet opp 18.9.13 men først journalført 20.9.13 etter at jeg spurte anestesilegen om grunnen og hva dem holder på med.
  3. Anestesilegen som startet opp sederingen hadde ingen kontakt med avdelingen (som har ingen kompetanse på sedering) om gjennomføringen
  4. Pasient ble nektet vaktlege 16.9., da "vaktlegen sover". Måtte ringe 113. En meget diplomatisk formulert tilførsel til legejournalen ble nektet tilføyet journalen.
  5. Innsyn i hele pasientjournal ble nektet i mer enn en måned, selv om det 30.9.2013 ble gjort oppmerksom at Svilombudsmann sier 1 til 3 dager.
  6. Pasientjournal ble opprettet 2001. Det spørs om St. Olavs Hospital har dispensasjon om å videreføre "Legejournalen" og "Sykepleienotatene" separat.
Mvh

--
Walter Keim
Netizen: http://sites.google.com/site/walterkeim/de
Pasientrettigheter er menneskerettigheter: http://wkeim.bplaced.net/pasienter.htm
Uønskete hendelser i St.Olavs hospital: http://wkeim.bplaced.net/files/131023-melding_uoenskede_hendelser.html
NPEs retningslinjer som angivelig avviser menneskerettigheter og pasientrettigheter:
http://wkeim.bplaced.net/files/141103som.html
2000 pasienter dør hvert år pga. sykehusfeil:
http://www.vg.no/forbruker/helse/oedelagt-i-helsevesenet/anslaget-fem-doer-hver-dag/a/10094412/
Sykehus dømt for brudd på menneskerettighetene:
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/helse-og-medisin/sykehus-doemt-for-brudd-paa-menneskerettighetene/a/149251/
Klinikk dømt for brudd på Menneskerettigheter:
http://www.nrk.no/ostlandssendingen/klinikk-brot-menneskerettighetene-1.2878118
FN ber Norge om å slutte med tvangsinngrep: http://wso.no/?s=1&id=103
Prof.Peter Hjort, 2007: Uheldige hendelser i helsetjenesten: http://tidsskriftet.no/article/1604273/


On 28/8/2014 13:23, Walter Keim wrote:
Walter Keim
Almbergskleiva 64
6657 Rindal, 28.8.2014

Til
St. Olavs hospital


Det (... referes til) følgende dokument, som jeg antar er send av meg:
Lnr:  42205/13
Regdato: 05.11.2013
Arkivkode: 433
Saksnr:   13/7964-4
Navn: Einar Sjoner
Dok.beskr: Melding om uønskede hendelser
----------------------------------

Da det kom ingen svar begjæres innsyn i dokumentlisten for sak 13/7964, for å se om det er behandlet.

Mvh

-- 
--
Walter Keim
Netizen: http://walter.keim.googlepages.com
Global Right to Information Rating Map: http://wkeim.bplaced.net/RTI-Rating.htm
http://www.betterplace.org/en/projects/17693-enforcement-of-the-human-right-of-access-to-information-in-bavaria-germany
Is it possible to enforce access to information in Bavaria?
http://wkeim.bplaced.net/files/enforce_access_to_information.html

[Pasientrettigheter]