Emne:

Det er antipsykotika som bidrar til skade i hjerne: Open dialogue klarer å reduserer schizofreni per år til en tiendedel

Dato:

Wed, 13 Dec 2017 09:14:17 +0100

Fra:

Walter Keim <Walter.Keim@gmail.com>

Til:

info(at)medisinfrietilbud.no <info@medisinfrietilbud.no>

CC:

Siri Llill Thowsen, beltelegging, tvang <siri.lill@yahoo.no>, Ulrik Fredrik Malt, Professor emeritus, psykofarmakologi, bipolart spektrum lidelser <u.f.malt@medisin.uio.no>, post(at)hviteorn.no <post@hviteorn.no>, post(at)mentalhelse.no <post@mentalhelse.no>, lpp(at)lpp.no <lpp@lpp.no>, WSO <post@wso.no>, post(at)aurora-stotteforening.no <post@aurora-stotteforening.no>

Hei,

Jeg referer til  Fellesaksjonens seminar på Hamar 13.11.17 der lederen av NPF berettes å ha uttalt at 'ubehandlet psykose fører til skader i hjernen'. Er den lydlogg det ble tatt publisert?
Nyere forskning viser at det er feil: "Progressive brain volume changes in schizophrenia are thought to be due principally to the disease. However, recent animal studies indicate that antipsychotics, the mainstay of treatment for schizophrenia patients, may also contribute to brain tissue volume decrement... Viewed together with data from animal studies, our study suggests that antipsychotics have a subtle but measurable influence on brain tissue loss over time." (Long-term antipsychotic treatment and brain volumes: a longitudinal study of first-episode schizophrenia., Andreassen 2011). Inntil dette er 100% avklart er det eksperimentell, uetisk og feil å fortsette den nåværende praksis og med fordel skal avvikles og erstattes med en "Kunnskaps- og forskningsbasert avvikling av nåværende helseskadelige overmedisinering i psykiatrien til fordel for evidensbasert helsefremmende praksis".

Open dialogue er oppmerksom på det og langtidsmedisinerer bare 17% av schizofrenipasientene sammenliknet med standard behandling 75% (se Svedberg et al. 2001) og 70% TIPS. Dette tilsir at et "Paradigmeskifte mot recovery: pasienter med diagnosen schizofreni reduseres til en tiendedel per år og mer og enn 80% recovery fram for 8,1 til 20% recovery" er en stor fordel: Jeg er spent på NPF sitt svar.

Mens NPF før "Norske psykiatriske forening stil(te) med et åpent sinn":

Norsk psykiatrisk forening så sent som i desember 2016 ikke hadde tatt stilling i saken, men besluttet å ha et "åpent sinn". I en artikkel om medisinfrie behandlingstilbud i fremhevet daværende leder Anne Kristine Bergem blant annet følgende spørsmålsstillinger (4) (vår oversettelse fra engelsk): Virker antipsykotiske legemidler, eller har de ikke den effekten vi er ledet til å tro? Skal mennesker ha full autonomi når det gjelder behandling? Og er det uetisk å tvinge mennesker til å ta medikamenter med så store bivirkninger som kanskje også endrer hjernen? se http://tidsskriftet.no/2017/03/kommentar/norske-psykiatriske-forening-stiller-med-et-apent-sinn

har nå en kritiker av medisinfri behandling overtatt: "Andreassen, Røssberg og Malts pseudovitenskapelige realitetsfjerne eventyrfortellinger legitimerer tvang og helseskade" og det åpne sinn er borte. Hvor er det positive bidraget til medisinfrie tilbud?

Mvh

--
--
Walter Keim
Netizen: http://walter.keim.googlepages.com
Is it possible to enforce access to information in Bavaria?
http://wkeim.bplaced.net/files/enforce_access_to_information.html
Paradigmeskifte: Open dialogue firedobler recovery og reduserer schizofreni per år til en tiendedel
og uføretrygd/sykdom reduseres til en tredjedel
http://wkeim.bplaced.net/files/recovery.html
Pasientenes erfaringer med fravær av beskyttelse mot helseskadelig behandling,
menneskerettigheter, demokrati og rettssikkerhet
http://wkeim.bplaced.net/files/pasienterfaringer.html


Dialogical_practice_is_effektive.png

bilder1


Open-Svedberg.gif

bilder2


Open_dialogue_why_effective.png

bilder3