Subject: Re: Svar på din henvendelse: reservasjon mot tvang
Date: Mon, 23 Feb 2015 16:18:22 +0100
From: Walter Keim <wake@online.no>
To: XXX <venstre.postmottak@stortinget.no>
CC: post@wso.no <post@wso.no>


Hei,
takk for interessen for reservasjonen mot tvang, bl. a. tvangsmedisinering, elektrosjokk og beltelegging.

Jeg vil benytte anledningen å takke Venstre for "Skriftlig spørsmål 12.04.2013 fra Trine Skei Grande (V) til helse- og omsorgsministeren" der beltelegging av en mann i 30 dager nevnes og lovendringer foreslått av Paulsrud utvalget 2011 etterlyses. Svaret fra helseministeren å avvente et prosjekt om tvangsreduksjon er åpenbart utilstrekkelig. FN kommitee som overvåker økonomiske, sosiale og politiske menneskerettigheter (ØSK) (E/C.12/NOR/CO/5) anbefaler desember 2013 bl. a. at "også bruk av tvangsmidler og tvungen bruk av inngripende og irreversible former for behandling, som nevroleptika og elektrosjokkbehandling (ECT), forbys ved lov." (se http://wso.no/?s=1&id=103).  Likestillings- og diskrimineringsombud (LDO) ordlegger seg slik: "(FN) slo fast senest i høst at Norges praksis med tvangsmedisinering og beltelegging må opphøre", som viser at Trine Skei Grandes spørsmål traff kjernen i menneskerettsbruddene som foregår. LDO skrev 10.10.14 Stopp diskrimineringen, Høie.

Ved siden av Likestillings- og diskrimineringsombudet og Sykepleierforbundet har nå presidenten av Norsk psykologforening (Avklaring etterlyses: Bryter vi menneskerettighetene?) krevd handling.
Det er merkelig at politikere er for reduksjon av tvang i mer enn 15 år, men pasientene utsettes fremdeles for tvangsmedisinering og beltelegging, selv om "de alvorlige fysiske og psykiske skadene bruken av tvang medfører er solid dokumentert, og forøvrig anerkjent av helseministeren."
Jeg ville sette stor pris på om parlamentarisk leder av Venstre ville følge opp sitt engagement med oppfølgingsspørsmål om manglende handling.
Jeg sender en kopi til WSO som er meget engasjert og informert om FNs arbeid og kan sikkert gi utdypende informasjoner etter forespørsel.
Takk på forhånd.
Mvh
--
Walter Keim
Netizen: http://sites.google.com/site/walterkeim/no
Pasientrettigheter er menneskerettigheter: http://wkeim.bplaced.net/pasienter.htm
Reservasjon mot sedering og tvang: http://wkeim.bplaced.net/files/reservasjon_mot_tvang.html
PS: 19. feb 2014: Trine Skei Grande, leder, Venstre; Rebekka Borsch: Norge må diskutere menneskerettigheter. Glattcellebruk, tvangsmedisinering og vårt forhold til autoritære regimer, er blant utfordringene.

On 23/02/2015 11:49, (Konsulenten i Venstres stortingsgruppe) wrote:

Hei og takk for kopi av brev til helseministeren

 

Vi har notert oss henvendelsen du hadde til helseministeren og tar med oss innspillet også i vårt eget arbeid med dette politikkområdet.

 

Med vennlig hilsen

 

XXX                                                                   

Konsulent i Venstres stortingsgruppe                                                    

Telefon: 23 31 34 93               

                                                                                      

Logo   Beskrivelse: cid:927550712@20112008-33A2