Deutsch auf Deutsch

7.12.06: Fem alvorlige krenkelser av privatlivets fred

(...)

Oppdiktet fødsel

På grunn av en krenkelse av punktene 1 og 2 i Tysk Pressekodex ("vær varsom plakat": sannferdig rapportering) fikk bladet "DAS GOLDENE BLATT" en reprimande som må publiseres. Bladet hadde i utgaven av 28.11.2005 skrevet at det tredje barnet av kronprinsesse Mette-Marit er født. I virkeligheten skjedde fødselen noen dager senere. Punktene 1 og 2 krever:


1. Respect for the truth, observance of human rights and accurate informing of the public are the overriding principles of the Press

2. The publication of specific news and information in text and photographs must be carefully checked for accuracy in the light of existing circumstances. Its sense must not be distorted or falsified by editing, headlines or picture captions. Documents must be accurately reproduced. Unconfirmed reports, rumours or assumptions must be quoted as such.

 

Kilde: Punkt 6. Überschrift der Pressemitteilung 7.12.06: http://www.presserat.de/Pressemitteilung_anzei.pm+M5109bcd5796.0.html

 

06.12.06: Brev av Presserådet til DAS GOLDENE BLATT
18.12.06: Begrunnelse av avgjørelsen
06.12.06: Bladet "7 Tage" fikk en "misbilligelse"
Desember 2006: Pressen skriver om reprimanden

 

[Klage av 29.1.06]    [Sladrepresse]    [Informationsfreiheit]     [Zurück zu allen Petitionen]     [Menschenrechte in Deutschland]     [Rechtsberatungsgesetz]    [Verwaltungsstreitsache]     [Zur Homepage