Emne: Åpner Medikamentfritt behandlingstilbud et paradigmeskifte som realiserer recovery slik at schizofreni per år kan reduseres til en tiendedel, sykdom/uføretrygd reduseres til en tredjedel og mer enn firedobler recovery?

Fra: Walter Keim <walter.keim@gmail.com>

Dato: 09.01.2018 09:40

Til: Universitetssykehuset Nord-Norge, Medikamentfritt behandlingstilbud, Tromsø, terapeutisk innhold

Åpner medikamentfritt behandlingstilbud et paradigmeskifte som kan realisere recovery slik at schizofreni per år reduseres til en tiendedel, sykdom/uføretrygd reduseres til en tredjedel og mer enn firedobler recovery?

Takk for innlegget "Medikamentfritt behandlingstilbud - omstridt og uforsvarlig eller tvingende nødvendig?" i konferansen "Ny tid - ny praksis - Uten tvang og medisiner?"

Jeg har tatt opp med både Røssberg og Larsen spørsmålet om faglig forsvarlighet og tilføyet pasientperspektivet i bidragene til Dagens medisin «Realitetsfjernt om medikamentfri behandling», «Langvarig bruk av antipsykotika reduserer tilfriskning for mange» (dvs. ca. 40%) og i Legetidsskriftet om: "Effekten av vedlikeholdsmedisinering" i et langtidsperspektiv. Debatten var til dels ideologisk preget. Medisinsk redaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening Kjetil Slagstad i Tidsskriftet vil lytte til pasientorganisasjonene, jamfør artikkelen (Diskusjonen om medisinfrie tilbud innen psykisk helsevern handler om hva psykiatri er – og hva det bør være), Sami Timimi og Peter Gøtzsche pekte på evidens for medisinfri behandling.

Dessverre kom det ingen svar.

Jeg oppfatter at miljøet i Tromsø har hatt lang kontakt med Open dialogue i Finland. Open dialogue behandler 83% av pasientene medisinfri i et langtidsperspektiv og oppnår at pasienter med diagnose schizofreni per år reduseres til en tiendedel, sykdom uføretrygd reduseres til en tredjedel og mer enn firedobles fra mindre enn 20 til 80% recovery (1). Åpner det døren til et paradigmeskifte? (3). Derfor ble NpfTIPSNORMENT UiO oppfordret å forske på disse gode behandlingsresultatene (1).

Hvorfor er motstanderne av medisinfri behandling så lite interessert i gode behandlingsresultater og mottagelig for ny informasjon og fremskritt?

Jeg setter pris på at det følger forskning og evaluering med opprettelse av medikamentfritt behandlingstilbud.

Ifølge Leucht et al 2009 oppnåes minst 20 - 30% av psykotiske symptomer for 41% minus 24% for placebo lik 18% dvs. for et lite mindretall (1 av 6 pasienter) i begynnelsen av psykosen. Allikevel blir nesten alle med schizofreni diagnose medisinert ifølge standardbehandling som følger retningslinjene: TIPS medisinerte alle, Svedberg et al. 2001 rapporterer 93%, i Australia brukte mer enn 90% psykotrope medisiner (Waterreus et al., 2012). Det er etterhvert mange forskere som peker på lavere doser og medisinering ("Rethinking Antipsychotics": Recovery Rates and Long-term Outcomes for Unmedicated Patients with Schizophrenia Spectrum Disorders) av færre pasienter med schizofreni diagnose som et forbedringspotensial. Spørsmål er da hvilket nivå er optimal og for å sette saken på spissen: hva skjer uten å gi medisiner?

Fra et pasientperspektiv sitter inne med følgende spørsmål om grunnene til Open dialogue sine gode behandlingsresultater (1).

Kan disse spektakulær gode behandlingsresultatene forklares med:

Det er etterhvert mange forskere som peker på lavere doser og medisinering ("Rethinking Antipsychotics": Recovery Rates and Long-term Outcomes for Unmedicated Patients with Schizophrenia Spectrum Disorders) av færre pasienter med schizofreni diagnose (TIPS alle, Svedberg et al. 2001, 93%) som et forbedringspotensial. Spørsmål er da hvilket nivå er optimal og for å sette saken på spissen: hva skjer uten å gi medisiner?

Nylig har det blitt vist at medisinfri behandling dvs. recovery orientert kognitiv terapi på gruppenivå gir bedre behandlingsresultater enn medisinering. Paul M. Grant et al 2017 viser i «Six-Month Follow-Up of Recovery-Oriented Cognitive Therapy (CT-R) for Low-Functioning Individuals With Schizophrenia» i en randomisert studie at sammenlikningen var i favør av CT-R «significant benefits for individuals assigned to CT-R compared with standard treatment»...«CT-R produced durable effects that were present even among individuals with the most chronic illness.» Effekten av fysisk aktivitet er dokumentert å være bedre (Gorczynski P, Faulkner, G 2010: Exercise therapy for schizophrenia) sammenliknet med standard behandling med medisiner.

Her er en lenke med flere slike studier om effekt av medisinfri behandling (2).

Jeg ønsker medikamentfritt døgntilbud i Helse Nord lykke til (3).

Med vennlig hilsen

--
--
Walter Keim
Netizen: http://walter.keim.googlepages.com
Is it possible to enforce access to information in Bavaria?
http://wkeim.bplaced.net/files/enforce_access_to_information.html
Paradigmeskifte: Firedobler Open dialogue recovery og reduserer schizofreni per år til en tiendedel
og uføretrygd/sykdom reduseres til en tredjedel?
http://wkeim.bplaced.net/files/recovery.html
Pasientenes erfaringer med fravær av beskyttelse mot helseskadelig behandling,
menneskerettigheter, demokrati og rettssikkerhet
http://wkeim.bplaced.net/files/pasienterfaringer.html

PS: Helse Nord oppretter medikamentfritt døgntilbud innen psykisk helse (terapeutisk innhold): https://helse-nord.no/nyheter/helse-nord-oppretter-medikamentfritt-dogntilbud-innen-psykisk-helse

Oppfølging: Camilla Skjelvik - Dialogkonferansen 2018. Erfaringer og utfordringer med nedtrapping av antipsykotika ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF medikamentfritt behandlingstilbud. Camilla B. Skjelvik, overlege https://vimeo.com/305334609

Referanser:

  1. Paradigmeskifte: Firedobler Open dialogue recovery, reduserer schizofreni per år til en tiendedel og uføretrygd/sykdom reduseres til en tredjedel http://wkeim.bplaced.net/files/recovery.html

  2. Evidens for nevroleptika og medisinfri behandling: http://wkeim.bplaced.net/files/medisinfri-kunnskapsgrunnlag.html

  3. The Door to a Revolution in Psychiatry Cracks Open. A MIA Report: Norway's Health Ministry Orders Medication-Free Treatment. By Robert Whitaker - March 25, 2017: https://www.madinamerica.com/2017/03/the-door-to-a-revolution-in-psychiatry-cracks-open/
    Dialogical_practice_is_effektive.png


Open_dialogue_why_effective.png


Open-Svedberg.gif