Curriculum Vitae

for

Walter Keim

EnglishDeutsch


Innhold

Personalia                  Utdanning

Tilleggsutdanning/kurs    Yrkeserfaring

Faglig profil,               Hardware/software

Tillitsverv                    Medlemskap i foreninger

PublikasjonerPersonalia:
 

Navn

Walter Keim (Netizen)

Adresse 

Almbergskleiva 64, 6657 Rindal

E-post

walter.keim@gmail.com

Telefon

Priv. 45435004

Født

25.03.48 i Schwäbisch Gmünd, oppvokst i Haselbach, Tyskland

Yrke

Pensjonert høgskolelektor, mattelærer, beregningsingeniør, siv.ing.

Sivilstand 

samboer

Tilbake til innholdsfortegnelse
 

Utdanning:
 

Tidssrom

Institusjon

Sted

Utdanningens grad/art

1955-1962

Folkeskole, bilde av klassen

Großdeinbach, Wiggensbach, Alfdorf, Tyskland

 

1962-1966

Gymnas (realskole) 

Schwäbisch Gmünd, Tyskland

 

1970-1973

Ingeniørskole Aalen

Aalen, Tyskland

Finmekanikk (med EDB)

1973-1978

Teknisk universitet Berlin

Berlin

Siv.ing. fysikalsk ingeniørvitenskap med EDB

1990-1995

UNIT/AVHNTNU

Trondheim

Interfakultær cand. mag., humanistiske fag, juss og (organisasjons-)psykologi

1994-1995

UNIT/AVH

Trondheim

Praktisk pedagogisk utdanning (ettårig), lektor matematikk

Tilbake til innholdsfortegnelse

Tilleggsutdanning/kurs:
 

Tidsrom

Institusjon

Sted

Utdanningens art

1993

NKS

Norge

Personalutvikling og ledelse: 10 vekttall

1995

NTNU  (UNIT/AVH)

Trondheim

Kulturforståelse, 5 vekttall

95/96

NTNU/ALLFORSK

Trondheim

EDB som hjelpemiddel i samfunnsfag, 5 vekttall

1997

HiST/NITOL

Trondheim

Drift av lokalnettverk, 2 vekttall

1997

HiST/NITOL

Trondheim

Datakommunikasjon, 2 vekttall 

1999

HiST/NVU

Trondheim

Internetteknologi, 2 vekttall

1999

HSH/NVU

Haugesund

Pedagogikk i Open Læring, 3 vekttall

2002

NTNU

Trondheim

Teknologihistorie, 5 vekttall

Tilbake til innholdsfortegnelse

Yrkeserfaring:
 

Tidsrom

Institusjon

Sted

Stilling

1967-1969

Deutsche Bundespost

Stuttgart

praktikant i maskinbygging

1969-1970

Forsvaret 

 

Verneplikt: telegrafist

1976-1978

Tekniske universitet Berlin, Institut für Mechanik

Berlin

studentassistent

1978-1982

MAN Neue Technologie

München

utviklings- og beregningsingeniør: 
dynamiske analyser av stålstrukturer: 
  - utvikling av matematiske modeller 
  - programmering og anvendelse av EDB 
  - interpretasjon av prøveresultater 
dynamikken av GROWIAN

1982-1990

CorrOcean as.

Trondheim

dataingeniør og prosjektleder: 

  • prosjektstyring og kvalitetssikring

  • utvikling og anvendelse av  EDB-programmer for korrosjonsberegninger

  • videreutvikling av software på basis av målinger

  • drift av VAX minnimaskin

beregninger av katodisk beskyttelse med SEACORR for f. eks. CONOCO

1993-1994

Trondheim kommune, TBE

Trondheim

IT konsulent vedlikehold av trygdeboliger: 
- innsamling av data 
- registrering 
- opplæring/rådgivning angående IT

1995-1996

Adolf Øiens skole

Trondheim

lærer: 
- matematikk 
- organisasjonslære

1996-1997

Høgskole i Sør-Trøndelag, AHS

Trondheim

IT-konsulent: 
- brukerstøtte 
- installasjon av PCer i nettverk 
- kurs Windows, MS-Word, E-post og Netscape

4.97-6.97

Manpower/Siemens Nixdorf AS

Trondheim

IT-konsulent: 
- installasjon av Windows av PCer i nettverk

1.8.97-1.4.10

Høgskolen i Sør-TrøndelagAvdeling for informatikk og e-læring.

Trondheim

Høgskolelektor i fagene: 

  • Operativsystemer

  • Grunnkurs EDB

  • Datakommunikasjon

  • Informasjonstjenester i Internett 

  • Tjenester i Internett 

  • Web-teknikker 

Tilbake til innholdsfortegnelse


Faglig profil og interesser:

Tilbake til innholdsfortegnelse


Hardware/Software:
 

Emne

 

Internet

Web 2.0, WWW, E-post, HTML, TCP/IP, JavaScript

Programmeringsspråk

Fortran, Pascal, noe C

Programmer

MS WORD, MS Office, Netscape, WordPerfect, DAK: SEACORR, FEMGEN, FEMVIEW, BEASY m.m.

Datamaskiner

PC med MS-DOS, Windows 3.11, Windows 95, Windows NT 3.5/4.0, VAX med VMS m.m.

Nettverk

Windows NT 3.5, Novell Netware 3.11 og 4.1 og VAX med DECNET

Tilbake til innholdsfortegnelse

Tillitsverv:
 

Tidsrom

Verv i forening/organisasjon

Sted

1977 

Studentrepresentant i instituttstyret

Berlin

1990 – 1997

Mental helse: Flere verv, bl. a. lokallag, fylkeslag og Kontrollkommisjon Haukåsen

Sør-Trøndelag

1987 – 1991 og 2000-tallet

Ordstyrer Nyborg borettslag representantskap

Trondheim

1993-1997

Medlem i kontrollkommisjonen

Regionsykehuset i Trondheim, Psykiatrisk avdeling Haukåsen

2015 - 2016

We Shall Overcome, styremedlem


Tilbake til innholdsfortegnelse

Medlemskap i foreninger:
 

Foreninger

1976-2008: IG Metall (German Metalworkers' Federation)

DECUS, the Digital Equipment Computer Users Society

1990-1997: Norske Sivilingeniørers Forening

1990 – i dag: Mental helse

1997-2010: Forskerforbundet

Den Norske Dataforening

2012 - i dag: Transparency Norge

2014 - 2016: We Shall Overcome

2015 – idag: AURORA. Hvite Ørn

2017 - i dag: European Network for (ex)-Users and Survivors of Psychiatry (ENUSP)

Tilbake til innholdsfortegnelse
 

Publikasjoner (se også Google scholar):
 

Forfatter

Titel

Konferanse, tidsskrift

Kehl, Keim 
Kiessling, Rippl 

Zur Dynamik von großen Windenergianlagen 

VDI-Bericht 381, 1980, ISSN 083-5560 

Roe Strømmen 
Walter Keim 

Advanced CAD Methods Used in Modelling Offshore Cathodic Protection Systems 

OMAE, New Orleans, February 23-27, 1986

Roe Strømmen 
Harald Osvold 
Walter Keim

Computer Modelling and In-Situ Current Density Measurements Prove a Need for Revision of Offshore Cathodic Protection Design Criteria. 

Presented at Corrosion/86 
Conference, Houston TX, March 1986 

Strømmen, Keim, 
Finnegan, Medizadeh

Advances in Offshore Cathodic Protection Modelling, Utilizing the Boundary Element Method

Paper nr. 45, Corrosion/86 
Conference, Houston, Texas, March 1986

Strømmen, Keim, 
Finnegan, Medizadeh

Advances in Offshore Cathodic Protection Modelling, Using the Boundary Element Method 

Materials Performance, Vol 26, Feb. 1987

Hallan, Keim, Nisancioglu

Numerical Analysis of Stand-off Anode 
Resistance 

Corrosion/88, NACE Conference 

Magne Vollset, 
Walter Keim

New Methods in CP-Inspections Computerized Analysis 

Energy-sources Technology Conference & Exhibition, January 10-14, 1988, New Orleans, LA

Keim, Strømmen Jelinek 

Computer Modelling Used in the Operation and Maintenance of Offshore Platform CP- Systems

Paper nr. 97, Corrosion/88, Conference, St. Louis, Missouri, March 1988

Walter Keim

The role of international lawmakers and their respective influence on national legislation on access to information

X. Baltic Sea NGO Forum, Tuesday, 24th April 2012

Publikasjoner om psykisk helsevern

Walter Keim

Realitetsfjernt om medikamentfri behandling

Dagens Medisin 2016-08-04

Walter Keim

Bekymringsmelding: Legitimerer den velmenende formynderstat umenneskelig behandling og tortur?

22.12.2015: www.verdidebatt.no/debatt

Walter Keim

Erfaringene fra andre land viser det er mulig å forby tvangsmedisinering

Tidsskr Nor Legeforen 20. februar 2017

Walter Keim

Effekten av vedlikeholdsmedisinering (kommentar til Medisinfrie sykehusposter – et kunnskapsløst tiltak)

Tidsskr Nor Legeforen 13. mars 2017

Walter Keim

Re: Psykiatriens indre konflikter eksponert: Har antipsykotika en positiv langtidseffekt?

Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 595-6 doi: 10.4045/tidsskr.17.0291

Walter Keim

Effekten av vedlikeholdsmedisinering med antipsykotika

Tidsskr Nor Legeforen Tidsskr Nor Legeforen 2017 doi: 10.4045/tidsskr.17.0469

Walter Keim

ANTIPSYKOTISK MEDISIN: Langvarig bruk reduserer tilfriskning for mange pasienter

Dagens Medisin 2017-09-24

Walter Keim

Håp for medikamentfri behandling? Åpner medikamentfri behandling for et paradigmeskifte som mer enn firedobler tilfriskningsandelen?

Dagens Medisin 2018-04-28

Walter Keim

Når vil regjeringen følge opp Stortingets anbefalinger mot tortur i fengsler og helsetjeneste?

Åpent brev til Statsminister Erna Solberg, 24.9.20, Nettavisen, 25.02.21

Walter Keim

Hva dokumenterer 20 års forskning med 2000 studier om medisinfri behandling?

verdidebatt.no, 12.4.2021

Tilbake til innholdsfortegnelse

[Tilbake til hovedsiden]     [Zurück]      [Back to home page]


You're visitor no. to this page since 4th of February 1998.