Walter Keim's private homepage

English
Deutsch

Walter Keim (født 25. mars 1948 i Schwäbisch Gmünd i Tyskland) var høgskolelektorHøgskolen i Sør-Trøndelag i Trondheim og underviste ved Avdeling for informatikk og e-læring. Han er sivilingeniør (TU Berlin) og cand.mag. (NTNU) med bl. a. juss og (organisasjons-)psykologi. 1995 absolverte han den praktisk pedagogiske utdanning og ble mathematikklærer.

Fra 1978 til 1982 jobbet han som utviklings- og beregningsingeniør med dynamiske analyser av vindmøller, bl.a. GROWIAN. Fra 1982 til 1990 var han dataingeniør og prosjektleder for bregninger av rustbeskyttelse for stålstrukturer in Nordsjøen i firmaet CorrOcean AS.

Keim kjemper for borgerrettigheter og er internett-aktivist for offentlighetslover i Europa. Han støtter også kampen for pasientrettigheter og var medlem av en kontrollkommisjon.

Keim har to ganger send klager til Tysk presseråd, på oppdiktete skandaleoppslag om kronprinsparet i tysk presse. Begge klager har medført reprimander og kritiske uttalelser fra det Tyske presserådet.

Tysk parlament Bundestag kunne ikke si nei til Keims der krav om offentlighetslov i Tyskland . Derfor sendte presidenten i Bundestag Petition nr. 1-14-06-298-042380 22.12.2004 til Bundeskanzler Schröder med pålegg om å utføre beslutningen.

I samarbeid med Christian Adler, Richard Albrecht, Edmund Haferbeck og andere, har Keim skrevet et åpent brev til presidenten av den tyske forfatningsdomstolen ( "Offener Brief" an den Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts in Deutschland, vom 1. März 2004) om å begrunne avslag av klager.

Han har også engasjert seg mot gjeninnføring av "Berufsverbot" 2005 i Baden-Wuerttemberg. To tap i retten (Verwaltungsgerichtshof Mannheim 4 S 1805/06) og Verwaltungsgericht Darmstadt 1 E 1247/06)) tvang myndighetene 2007 til retrett. Staten måtte betale erstatning.

Når det gjelder familierettigheter støtter Walter Keim forslagene av Europarådets kommissær for menneskerettigheter for å løse de problemer i Tyskland som "Bamberg Declaration" nevner.

Walter Keim er medlem i Transparency Norge og fremmer innsyn i offentlig forvaltning i Tyskland med henvendelser til EU, Europarådet, OSCE,og bl. a. med bidrag til X. Baltic Sea NGO ForumUN Human Rights CommitteeUniversal Periodic Review (UPR), Keim ./. Freistaat Bayern og med fire klagesaker til den Europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg: Keim ./. Germany: Appl. No. 41126/05, Keim (II) ./. Germany Appl. No. 31583/07, Keim ./. Germany (III) nr. 46953/09. Den 29. Juni 2019 sendte Centre for Law and Democracy en omfangsrik klage til menneskerettskomiteen av de Forente Nasjoner. FNs menneskerettighetskomité sendte kommunikasjonen til Tyskland i februar 2020. Tyskland vil nå ha seks måneder på seg til å svare i henhold til komiteens forretningsorden.

Støtt "Recognise My Right" kampanjen.Lenker:

Ring gratis fra PC til en vanlig telefon i Norge, Tyskland, UK eller USA/Canada.
Prøv automatisk talesyntese

Click here to see my wap side

Tilbake til topp

Du er besøkende nr. siden 10. Februar 1998.

Impressum