Emne: Styrking av pasientautonomi og pasientintegritet
Dato: Fri, 15 Nov 2013 19:59:27 +0100
Fra: Walter Keim <wkeim@broadpark.no>
Til: kvalitetssjef Merete.Blokkum@stolav.no, Johan.Skomsvoll@ntnu.no,
CC: Pasient- og brukerombudet i Sør-Trøndelag <st@pasientogbrukerombudet.no>, "Runa Heimstad, Klinikksjef, kvinneklinikken" <Runa.Heimstad@stolav.no>, "Oyvind.Taraldset.Sorensen, KEK" <Oyvind.Taraldset.Sorensen@stolav.no>, "Sigurd Fasting, Avdelingssjef Anestesiavdeling" <Sigurd.Fasting@stolav.no>


Hei,
(...)
Som det er allerede varslet i punkt 1 nedenfor kommer det fra min side et totalt perspektivskifte i spørsmålene. Når problemene i brevene 23.10. og 31.10. beskrives kommer nå løsningsperspektive i fokus:

  1. Hvordan skal St. Olavs Hospital sikre at pasientintegritet og pasientautonomi respekteres?
  2. Når skal nødvendige tiltak gjennomføres?
  3. Er ledere i St. Olavs Hospital villig til og kan gjennomføre det?
Når jeg velger dette perspektivet er det pga. jeg ikke kan se at en kvalitetssikring med ifølge Internet 3 kontaktpunkter (3 ansatte?) for ca. 7000 årsverk og uten den nødvendige forankring i den allerøverste ledelsen kan tillate seg å stille disse betimelige spørsmål. Her tar jeg utgangspunkt i erfaringer fra offshoreindustrien og organisasjonslære.

Jeg må også få lov å komme tilbake til mine brev 23.10. og 31.10.13 der det kommenteres at ikke minst at det ble somlet i St. Olavs Hospital (innsynsnekt i en måned, ingen svar innen 9.11.13) har (i tillegg til en vanskelig situasjon) utslitt meg og gjort en rekonvalesens nødvendig.

Samlet foreslås at møte utsettes til 9.12.13 eller senere, for å gjøre de nødvendige avklaringene først og gi meg en nødvendig rekreasjonstid.

Mvh.

--
Walter Keim
Netizen: http://walter.keim.googlepages.com


Den 11/11/2013 13:33, skrev Walter Keim:
Walter Keim
Almbergskleiva 64
6657 Rindal, 11.11.2013

kst. kvalitetssjef Johan Fredrik Skomsvoll
St. Olavs Hospital,
Postboks 3250 Sluppen
7006 Trondheim

Deres ref: 13/7964-5/JOSK

Avklaring: referat, mandat, deltagere for møte 19.11.13

Det refereres til innkallingen til møte 19.11.13 kl. 14.00 til 15.30 og anmodes avklart:
  1. Er møtet et "svar" til kommentarene datert 23.10. og 31.10.13 (ref. 13/7155-9) med svarfrist 9.11.13? Kommentarene viser at det er nødvendig å anvende lovverket i St. Olavs for at pasientintegritet og pasientautonomi løftes fra honnørord til realisering i pasientenes hverdag.
  2. Vil møte bare handle om "medisinske avklaringer"?
  3. Det opplyses ikke hvem av kvalitetsavdelingen deltar. Da prl. § 3-1, § 3.4, § 4-1 § 4-6 og pasientautonomi synes å bli oppfattet som juss som ligger utenfor "medisinsk avklaringer" ("vi er leger og forstår ikke juss") er åpenbart juridisk kompetanse påkrevet. Vil St. Olavs Hospital stille med juridisk kompetanse i dette møtet?
  4. Vil det bli skrevet referat, som jeg kan få?
Takk på forhånd for et fortrinnsvis raskt svar.

Med vennlig hilsen
--
--
Walter Keim
Netizen: http://walter.keim.googlepages.com


Avklaring: referat, mandat, deltagere møte 19.11.13

PS: Spørsmål SMS 12.11.13: "Kan du si når jeg kan forvente et e-post svar?"
Svar SMS 12.11.13: "Du får et svar på post. Vi (...) skal (i møte) svare på alle dine spørsmål så langt som råd er."
Spørsmål på SMS 13.11.13: "Når svarfristen gikk ut 9.11.13 er du nødt til å svare omgående når du svarer. Husk at alle spørsmålene foreligger skriftlig og terminen 19.11. hindrer igjen ferie for rekreasjon for meg."
Svar på SMS 13.11.13: "Av dokumentasjonshensyn kan jeg ikke svare på flere SMS. Se vårt brev som du mottar."


Svar i møte 9.12.13: Total avvisning. Verst var juristen. "Vi avventer Fylkeslegens behandling." Fylkeslegen støttet anestesilegens subjektive vurdering og ignorerte ”Retningslinjer for lindrende sedering til døende”. Resultatet er et rettsfritt rom.

[Pasientrettigheter]