Subject: Hvorfor er det planer at Kongen i statsråd unntar fra offentlighet at Høie har ballen å redusere og fjerne tvang i psykiatrien?

From: Walter Keim <wake@online.no>

Date: 28.09.2015 23:06

To: rettighetsutvalget@bld.dep.noHei,

jeg ser at et medlem av rettighetsutvalget synes å blitt møtt med planer å nekte innsyn av Kongen i statsråd.

Det er meg en glede å gi tilgang (på Right To Know Day) til: 

Rapporten om vurdering av videreføring av «Bedre kvalitet – økt frivillighet. Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015)» (på side 22): «Ulike internasjonale og nasjonale menneskerettslige aktører, herunder CRPD komitéen, Europarådets menneskerettighetskommissær, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Norsk senter for menneskerettigheter, (har) gitt uttalelser i retning av at de norske tvangsreglene bør gjennomgås og innskjerpes i lys av denne konvensjonen.

På denne bakgrunn, og i lys av at man så langt ikke ser en nedgang i bruk av tvang, anbefaler direktoratet at det parallelt iverksettes en revisjon av psykisk helsevernloven. Revisjonen bør omfatte både regler knyttet til etablering og gjennomføring av tvungent vern, og spesielt se nærmere på adgangen til tvungen medikamentell vedlikeholdsbehandling.» http://wkeim.bplaced.net/files/12-9562-61_Vedlegg_HOD-rapportering-juli-2015_12880570_8_1-1.pdf

Hvorfor er det planer at Kongen i statsråd unntar fra offentlighet at Høie har ballen å redusere og fjerne tvang i psykiatrien?

Vennlig hilsen fra Rindal, porten til Trollheimen

--
--
Walter Keim
Netizen: http://sites.google.com/site/walterkeim/no
Pasientrettigheter er menneskerettigheter: http://wkeim.bplaced.net/pasienter.htm
Skyggerapport til FN: http://wkeim.bplaced.net/files/FN_rapport.html
NORWAY MUST FULLY RESPECT RIGHTS OF PEOPLE WITH DISABILITIES:
https://www.causes.com/campaigns/93254-make-norway-respect-rights-of-persons-with-disabilities

HOD 15.9.2015: «Ved å gi innsyn i denne typen dokumenter, vil det kunne innebære at en underliggende virksomhet blir tilbakeholden med å belyse alle sider av en sak.»

HOD 16.9.2015: «HOD utarbeider den kongelig resolusjonen som skal legges frem for Kongen i statsråd. Saken vil bli forelagt JD før saken blir brakt inn for Kongen i statsråd.»

HOD 18.09.2015: «Helse- og omsorgsdepartementet har vurdert din klage på nytt, og kommet til at du kan gis innsyn. Bakgrunnen for departementets endrete standpunkt i denne konkrete saken, er at du har opplyst at du allerede har dokumentet, og at Helsedirektoratet har informert departementet om at de ved en feiltakelse har innvilget innsyn for en person.»