Subject: Re: Sak N2015/3474 (tidligere N2014/1684) - Innsyn og nektelse av behandling 8.-9. september
From: "walter.keim Gmail" <walter.keim@gmail.com>
Date: 04.09.2016 19:46
To: Eva Elander Solli <evso@helseklage.no>
CC: "Elin Hagerup pasientogbrukerombudet.no" <Elin.Hagerup@pasientogbrukerombudet.no>

Til
Helseklage
Postboks: 8960 Youngstorget
0028 Oslo

Begjæring om innsyn i innstillingen til pasientskadenemda og innsigelse mot behandling 8. - 9. september 2016

Det refereres til begjæring om utsettelse av frist 27.8.27 som beklageligvis ikke er innvilget selv om sluttinnlegg ble varslet.

Jeg har ikke hadd mulighet for sluttinnlegg så langt.

Derfor begjæres innsyn i innstillingen til pasientskadenemda og brevet til meg datert 22.8.16 til ferieadressen:

Walter Keim
c/o Jorun Rygh.
Opplandsveien 210,
4885 Grimstad

Det henvises til at Sivilombudsmannen skrev 11.11.14 til NPE:  “at innsynssøknader skal behandles uten ugrunnet opphold, jf. Offentleglova § 29, og at dette normalt er innen en til tre dager”.

Jeg er blitt kjent med nye opplysninger siden klagen til Pasientskadenemnda 19.10.2014 bl. a.: Manglende informert samtykke berører menneskerettigheter. FNs komité mot tortur (CAT/C/NOR/QPR/8) spør i 2015 som forberedelse av Norges rapport for 2016: Er tvangsmedisinering avskaffet med lov? Hvordan sikres informasjon? (1)

(a) “Whether the use of restraints and the enforced administration of intrusive and irreversible treatments such as neuroleptic drugs and electroconvulsive therapy has been abolished in law...

(b) Ensuring that every competent patient, whether voluntary or involuntary, is fully informed about the treatment to be prescribed and given the opportunity to refuse treatment or any other medical intervention... ”

Her bekrefter Norges internasjonale FN konvensjonsforpliktelser min opplevelse at den gjennomførte faktiske tvangs-sedering uten vedtak var umenneskelig og tortur.

Det nektes på denne bakgrunn behandling 8.-9. september 2016 og kreves utsettelse slik at jeg kan gi sluttinnlegg på basis av innstillingen.

Mvh
--
Walter Keim
Netizen: http://walter.keim.googlepages.com
http://www.betterplace.org/en/projects/17693-enforcement-of-the-human-right-of-access-to-information-in-bavaria-germany
Is it possible to enforce access to information in Bavaria?
http://wkeim.bplaced.net/files/enforce_access_to_information.html
NORWAY MUST FULLY RESPECT RIGHTS OF PEOPLE WITH DISABILITIES:
https://www.causes.com/campaigns/102618-stop-torture-in-psychiatry-in-norway
Referanse:
1) Norges forpliktelse ovenfor FN: http://wkeim.bplaced.net/files/FN_tvang.html
2) Saksgang NPE klage: http://wkeim.bplaced.net/files/NPE.html

On 02.09.2016 09:14, Eva Elander Solli wrote:

Walter Keim

 

Din e-post med anmodning om fristutsettelse av 27.08 er mottatt.

 

Brevet du ikke fikk åpnet, informerer om at klagesaken din skal behandles av Pasientskadenemnda på møtet 8.-9. september.

 

Saken er nå sendt til Pasientskadenemnda, og det er derfor nemnda som tar stilling til din anmodning om utsettelse. Din e-post med anmodning om at saken utsettes vil bli lagt frem for nemnda på møtet.

 

Vennlig hilsen
Eva Elander Solli
seniorrådgiver
Tlf: 22 99 36 30, Direkte: 22 99 35 73, Mobil: 94 80 09 86
E-post:
evso@helseklage.no | www.helseklage.no


E-post sendes over en åpen og usikret linje. Vi ber deg derfor om ikke å sende sensitiv informasjon til oss via e-post.

 


This e-mail has been scanned by comendo.com and does not contain virus.