Leserbrev, debatt, kronikk:

Walter Keim, pensjonert høgskolelektor, tlf. 45435004

Almbergskleiva 64

6657 Rindal, 8.3.2015


Åpent brev til helseminister Bent Høie: Lytt til FN: Menneskerettsbrudd tvangsmedisinering, tvungen elektrosjokk og beltelegging må forbys med lov (ref. 2014/4257)


Jeg setter pris på at
nåværende helseminister Bent Høie som leder av Stortingets Helse- og omsorgskomite uttalte 2012 på presentasjonen av Reidun Norvolls rapport "Som natt og dag" - om forskjeller i forståelse mellom misfornøyde brukere og ansatte om bruk av tvang, at "bruken av tvang (i psykiatrien) kan stride mot grunnleggende menneskerettigheter".
Dette er nå avklart: Den norske Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) skriver 10.10.14: «Stopp diskrimineringen, Høie» pga. "Norge bryter menneskerettighetene, da "Tvangsbruken og tvangslovgivningen i Norge er uforenelig med menneskerettighetene til personer med psykiske lidelser... (FN) slo fast senest i høst at Norges praksis med tvangsmedisinering og beltelegging må opphøre." (LDO 19.12.2013). LDO støtter seg på FNs menneskerettighetskomitee som overvåker økonomiske, sosiale og politiske rettigheter (ØSK).

I tillegg har Europarådets menneskerettskommissær etter sitt besøk i Norge 19.1. til 23.1.2015 vært bekymret over for mye tvang i psykiatrien og skrevet: «reduce drastically the recourse to involuntary medical treatment & restraints, medical treatment should be based on free & fully informed consent».

Både sykepleierforbund og pasientorganisasjoner (f. eks. WSO) støtter kravet. Presidenten av Norsk psykologforening og styreleder i Rådet for psykisk helse krever 19.2.2015 i artikkelen «Avklaring etterlyses: Bryter vi menneskerettighetene?» i Dagens Medisin svar fra regjeringen.
Da er det naturlig at helseministeren Bent Høie nå følger opp hva han sa i opposisjon!
Det er i mange år bred politisk enighet at tvangsbruken i psykiatrien må reduseres. En oppfordring går derfor til partigruppene i Stortinget: Hjelp helseministeren på rett vei!

Mvh
Walter Keim
Netizen, Rindal


PS: HOD sendte rapporten “FNs konvensjon for rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD)” på høring med frist 16.4.2015: Mitt bidrag.


PS: Brevet ble 8.3.2015 send som leserbrev til norske aviser. Vil de bli avvist av alle som Er sykehuset St. Olavs hospital en rettsfri sone og lovløst område? og Har St. Olavs hospital og Fylkeslegen ikke lært noe av Bærum-skandalen?. Er det mulig å reservere seg med en forhåndserklæring mot psykiatrisk undersøkelse, diagnostisering og behandling for å utelukke tvang helt?[Pasientrettigheter er menneskerettigheter]    [Alle leserbrev]