Deutsch Deutsch

 

Karl Ellinger

 

Karl Ellinger var født 18. mai 1882 i Alfdorf-Haselbach i Tyskland, ca 50 km øst av Stuttgart.

Han var sosialdemokrat og "fritenker" som betyr at han ikke var med i kirken.

På et skytterstevne vant han et bilde av keiser Wilhelm som var første pris. De var naturlig for ham å bytte inn bildet med et ølglas som var tredje pris.

Han utvandret til Norge og bosatte seg i Kristiansand. Han døpte ikke sine barn og dem ble derfor ertet. Men noen av barna fortalte meg at dem fortiet at dem ikke er døpt, for å bli konfirmert.

Da tyske tropper overfalt Norge 9. april 1940 var det naturlig for ham å bli Jøssinger. Han måtte oppleve at hans svigersønn Gabriel (Gabbi) Lund ble skutt av tyskerne. Derfor ble den del av Solfjellsveien, der han bodde omdøpt til Gabbi Lunds vei i Oslo.

Han måtte oppleve at den eneste sønn som fikk lære tysk av ham vervet seg til tysk soldat. Da sønnen i tysk uniform besøkte Haselbach (der jeg vokste opp) og sine slektninger sa han etterpå at krigen vil aldri vinnes fordi det er for mye motstand blant tyskerne (i alle fall i landsbyen jeg vokste opp og mine slektninger). Han tok selvfølgelig helt feil når det gjelder vanlige Tyskere som kjempet i blind autoritetstro til siste slutt selv om det var på overtid: Alle med noe forstand i behold måtte forstå at krigen var tapt.

 

PS1: Ca. 80 år senere fulgte jeg i fotsporene og utvandret til Norge.

PS2: Som informasjonsfrihetskjemper er det selvfølgelig 28. september ("right to know" day) som er årets høydepunkt. Den 28.9.2006 publiserte jeg i flere tyske news-grupper at det var "Right to Know Day" (=Informationsfreiheitstag). Men tyske Internett sensorer overtalte Telenor å stenge meg av. Siden den dato forteller jeg omtrent hvert halvår til Telenor sine kunderådgivere at jeg kjøper ikke noe hos Telenor som oppførte seg som quisling av tyske Internettsensorer. Jeg ser framskittet siden andre verdenskrig, men det landet som var et paradis for meg, da jeg kom 5.2.1982 kjenner jeg ikke igjen: Et tapt paradis :-) Selv om jeg ber om å aldri bli ringt opp igjen, så ser jeg at Telenor mangler slike rutiner.

 

[Ellinger slekten]  [August Ellingers sønn besøkte Haselbach]  [Onkel Hans] [Tilbake til hjemmesiden]