Subject: Nasjonal institusjon for menneskerettigheter vær oppmerksom på diskriminering av pasienter med nedsatt psykososial funksjonsevne

From: Walter Keim <wake@online.no>

Date: 30.07.2015

To: Styret nasjonal institusjon for menneskerettigheter

CC: Den_norske_Helsingforskomitee <nhc@nhc.no>, Norsk senter for menneskerettigheter <info@nchr.uio.no>, Norsk Pasientforening ombud <post@pasient.no>, rettighetssenteret@ffo.no, Stopp Diskriminering, We Shall Overcome <post@wso.no>

CC: "Ap.postmottak@stortinget.no", "frp.postmottak@stortinget.no", "hoyre.postmottak@stortinget.no", "krf.postmottak@stortinget.no", "sp.postmottak@stortinget.no", "sv.postmottak@stortinget.no", "venstre.postmottak@stortinget.no", raudt@raudt.no, MDG.Postmottak@stortinget.no


Walter Keim, E-Mail: wake@online.no
Almbergskleiva 64
NO-6657 Rindal, 30.7.2015


Nasjonal institusjon for menneskerettigheter

Stortinget
Karl Johans gate 22
0026 OsloVær oppmerksom på diskriminering av pasienter med nedsatt psykososial funksjonsevneFN har 2012 degradert Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter fra A- til B-status pga. manglende uavhengighet.

Stortinget vedtok opprette en ny nasjonal institusjon for menneskerettigheter fra 1. juli 2015 organisatorisk underlagt Stortinget, men ellers uavhengig og knyttet til Stortingets ombudsmann for forvaltningen.

Pressen har i mange år skrevet at Norge har den høyeste bruk av tvang i Europa (1).

Allikevel har antall tvangsvedtak økt med en tredjedel i tiden 2001 til 2015 (2).

Norge har klart å bli beryktet i hele 5 FN menneskerettskomiteer og torturkomiteen spør: Er menneskerettsbrudd tvangsmedisinering avskaffetI tillegg refset Europarådet sin kommissær for menneskerettigheter Norge for for mye tvang i psykiatrien og krevde en drastisk redusering (3,4).

Menneskerettighetskomiteen som overvåker økonomiske, sosiale og politiske rettigheter (ØSK) 2013 bl. a. "at bruk av tvangsmidler og tvungen bruk av inngripende og irreversible former for behandling, som nevroleptika og elektrosjokkbehandling (ECT), forbys ved lov."

FNs komité mot tortur spør i 2015, som forberedelse av Norges rapport for 2016: Er beltelegging, tvangsmedisinering og elektrosjokk avskaffet med lov?

MenneskerettskommissærenEuroparådet og Mental Disability Advocacy Center ble informert om at det er nytteløst å informere myndigheten om av Norges folkerettslige forpliktelser.

I årboken 2014 av Norsk senter for menneskerettigheter som Nasjonal institusjon for menneskerettigheter blir menneskerettsbrudd og tvangsmedisinering i eldreomsorgen nevnt, men tvang i psykiatrien blir ikke nevnd, bortsett fra en setning om Paulsrud-utvalgets innstilling.

Den nye nasjonale institusjon for menneskerettigheter oppfordres å ivareta menneskerettighetene til pasienter med nedsatt psykososial funksjonsevne, dvs. psykiatriske pasienter.

Mvh

--
Walter Keim
Netizen: http://sites.google.com/site/walterkeim/no
Utkast til skyggerapport til FN: http://wkeim.bplaced.net/files/FN_rapport.html
FN: Menneskerettsbrudd tvangsmedisinering, tvungen elektrosjokk og beltelegging må forbys med lov:
http://wkeim.bplaced.net/files/150317hod.html
Reservasjon mot sedering og tvang: http://wkeim.bplaced.net/files/reservasjon_mot_tvang.html
Uønskete hendelser i St.Olavs hospital: http://wkeim.bplaced.net/files/131023-melding_uoenskede_hendelser.html

Årsmeldingen 2016 fra den Nasjonale (Norske) institusjonen for menneskerettigheter tar opp tvang i helsevesenet fra side 92

Vedlegg:

  1. Norge har den høyeste bruk av tvang i Europa: http://wkeim.bplaced.net/files/Europatoppen_tvang.html

  2. Reduksjon av tvang feilet i 15 år: http://wkeim.bplaced.net/files/reduksjon_av_tvang.html

  3. Norges forpliktelse ovenfor FN å redusere og fjerne tvang i psykiatrien: http://wkeim.bplaced.net/files/FN_tvang.html

  4. 5 UN committees have criticized Norway and suggested to respect human rights of persons with psychososial disabilities: http://wkeim.bplaced.net/files/UN_coercion.html

  5. Årbok 2014 av Norsk senter for menneskerettigheter: https://www.jus.uio.no/smr/forskning/publikasjoner/arbok/docs/arbok-2014.pdf[Pasientrettigheter er menneskerettigheter] [CRPD]