Norge har den høyeste bruk av tvang i Europa

Pressen har i mange år skrevet at Norge har den høyeste bruk av tvang i Europa.

Allikevel har antall tvangsinnlagte økt med en tredjedel i tiden 2000 til 2015.

Norge har klart å bli beryktet i hele 5 FN menneskerettskomiteer og torturkomiteen spør: Er menneskerettsbrudd tvangsmedisinering avskaffet? I tillegg refset Europarådet sin kommissær for menneskerettigheter Norge for for mye tvang i psykiatrien og krevde en drastisk redusering.

Menneskerettskommissæren, Europarådet og Mental Disability Advocacy Center ble informert om at det er nytteløst og bortkastet tid å minne norske myndigheter om sine folkerettslige forpliktelser.

Da det er et svikt i alle ledd dvs. fagfolk, helsevesenet, regjeringlytt til FN og slutt med menneskerettsbruddene tvangsmedisinering, beltelegging og tvungen elektrosjokk»), Storting og domstolene når det gjelder respekt av pasientrettighetene/menneskerettigheten skriver jeg et utkast av skisse til en rapport til FN om saken. I tillegg rapporteres Norge inn til FN komiteene for CRPD, CCPR og Tortur med forslag å dømme Norge som “human rights criminal” og at støttespillere av denne kriminaliteten høyesterettsdommer Arnfinn Bårdsen og rettslært Aslak Syse skoleres i torturkonvensjonen.

Compared with other European countries, Norway ranks the highest when it comes to the use of compulsory” treatment according to Mental Health Act (Compulsory Mental Health Care in Norway: A Study of the Interface between the Law and Psychiatry. Rigmor Randi Diseth cand.jur. (2013)). «The truth is that Norway has a long tradition of extensive use of compulsory admissions and has been a world leader in use of this kind of force in ‘psychiatry’.» (Letters to the Editor on Norwegian psychiatry)

Søker man med Google etter «Norge er på Europatoppen i bruk av tvang i psykiatrien» finner man mange bidrag:

Oppfølging: I Norge har tvangen gått opp ki perioden 2000-2019.

PS: Norsk senter for menneskerettigheter svarer «Your message has been rejected»[Pasientrettigheter]       [Back to Homepage]