Deutsch Deutsch

 

Min pappa Alex: En supermoderne katolikk med ytringsfrihet i høysete

 

Min pappa Alexander Keim var nest yngste av bestemor Theresia Keim sine 10 barn som hun hadde sammen med sin mann Eugen.

Min mor var protestant, han katolikk og jeg ateist/hedning. Vi har aldri kranglet om religion. Når min mor sier til meg at hun møter meg i himmelen og jeg svarer dette er tøv fordi det finnes ingen himmel tar hun det med knusende ro: Hun vet at hun har rett og er på en positiv måte selvsikker.

Selv om min far var katolikk så dannet han seg sin egen mening. Etter krigen forlot han den katolske kirken, fordi den var for ettergivende ovenfor forbrytelsene i diktaturet til Hitler. Min onkel forlot den prontestantiske kirken av samme grunn.

Min venninne i 70-årene var også katolikk og hennes mor fru Schaaf prøvde så godt som hun kunne å forby hennes datter antibabypillen.

Hun støttet seg da på pavens encyklika "humanae vita" som forbydde antibabypillen. Paven er nå han uttaler seg om lærespørsmål i en encyklika som guds stedfortreter på jorden ufeilbar.

Jeg syntes det var flott at far var katolikk og foreslo han å gi fru Schaaf veiledning i religionsspørsmål.

Neste gang ved kaffebordet sa min far: "Fru Schaaf han paven i Roma er stormannsgal. Han innbilder seg bare at han er Guds stedfortreder. Derfor må man ikke høre på ham når det gjelder antibabypillen. Dessuten oppnår man bare at de unge ønsker seg at gamlingen dør snart, når man prøver å forby dem ting. Når man har dødd gjør dem allikevel hva dem vil: Det er dødfødt å prøve å forby noe".

Min svigermor var vant til at det i et inhomogent samfunn som det tyske finnes forskjellige syn og hadde ingen bemerkninger.

Om hun etter det prøvde seg igjen husker jeg ikke: det hadde ikke noe å si allikevel.

Selv om jeg som ateist ikke syntes min far hadde sagt noe galt, så ble det igjen et spørsmål om den valgte pedagogiske metoden var noe dristig. Fra sin far hadde han lært: "Det som er sant er lov å si". Selv om det forble en tvil om valg av metode så må det sies at den virket i allefall.

 

PS1: Er det forunderlig at jeg med en supermoderne katolsk far (også tatt i betraktning onkel Hans, Karl og Ellinger) med ytringsfrihet i høysete tar ytringsfriheten helt ut? I bursdagssangen min nevnes Morgan Kane som bruker pistol for å skape orden i den ville vesten, men jeg er mer moderne og bruker pennen.

PS2: Kunne jeg lært noe av Apenes?

PS3: For å kunne uttale seg begrunnet er det viktig med gode pålitelige informasjoner. Som informasjonsfrihetskjemper er det selvfølgelig 28. september ("right to know" day) som er årets høydepunkt. Den 28.9.2006 publiserte jeg i flere tyske news-grupper at det var "Right to Know Day" (=Informationsfreiheitstag). Men tyske Internett sensorer overtalte Telenor å stenge meg av. Siden den dato forteller jeg omtrent hvert halvår til Telenor sine kunderådgivere at jeg kjøper ikke noe hos Telenor som oppførte seg som quisling av tyske Internettsensorer. Jeg ser framskittet siden andre verdenskrig, men det landet som var et paradis for meg, da jeg kom 5.2.1982 kjenner jeg ikke igjen: Et tapt paradis :-) Selv om jeg ber om å aldri bli ringt opp igjen, så ser jeg at Telenor mangler slike rutiner.

 

 


[Keim slekten]  [Oma Theresia]   [Karl Ellinger]  [Onkel Hans] [August Ellingers sønn besøkte Haselbach]  [Tilbake til hjemmesiden]