Subject: Ikke mer tvang men mindre tvang er nødvendig i helsevesenet

From: "walter.keim Gmail" <walter.keim@gmail.com>

Date: 10.08.2015 10:42

To: Seksjon.for.menneskerettigheter.og.demokrati@mfa.no (Utenriksdepartement), "Kjersti Toppe stortinget.no, tvang" <kjersti.toppe@stortinget.no>

CC: partigruppene i Stortinget, SMK (saksnr. 2015/815), "Geir Bjarte Hjetland, NRK, tvang" <Geir.Bjarte.Hjetland@nrk.no>, <Kjell.Arvid.Stolen@nrk.no>


Åpent (leser-)brev

Er staten umenneskelig og grusom?


Ifølge NRK vil helsepolitisk talskvinne i Senterpartiet, Kjersti Toppe "vurdere meir bruk av tvang i helsevesenet".

Utgangspunktet er tilbakemeldinger fra helsevesnet: "Eg har fått tilbakemeldingar frå helsevesenet om at det i nokon tilfelle kjennest veldig feil at dei skal sitte og sjå på at folk går til grunne, og at det i slike tilfelle kan vere grunn til å gå inn, sjølv om dei det gjeld motset seg det."

Pressen har i mange år skrevet at Norge har den høyeste bruk av tvang i Europa (1).

Allikevel har antall tvangsvedtak økt med en tredjedel i tiden 2001 til 2015 (2).

Norge har klart å bli beryktet i hele 5 FN menneskerettskomiteer og torturkomiteen spør: Er menneskerettsbrudd tvangsmedisinering avskaffetI tillegg refset Europarådet sin kommissær for menneskerettigheter Norge for for mye tvang i psykiatrien og krevde en drastisk redusering (3,4).

Menneskerettighetskomiteen som overvåker økonomiske, sosiale og politiske rettigheter (ØSK) uttaler 2013 bl. a. "at bruk av tvangsmidler og tvungen bruk av inngripende og irreversible former for behandling, som nevroleptika og elektrosjokkbehandling (ECT), forbys ved lov."

FNs komité mot tortur og umenneskelig behandling spør i 2015, som forberedelse av Norges rapport for 2016: Er beltelegging, tvangsmedisinering og elektrosjokk avskaffet med lov?

Domstolene setter menneskerettigheter til mennesker med nedsatt psykososial funksjonsnedsettelse til side (5).

Norges folkerettslige forpliktelser har blitt satt til side i flere år. Dessverre synes det nytteløst å informere staten om det. Det kan derfor spørres om den vel menende formynderstat er umenneskelig, grusom og legitimerer nedverdigende behandling mot mennesker med nedsatt psykososial funksjonsevne.

Siste gang Stortinget diskuterte saken 2010, var det tverrpolitisk enighet om å redusere tvang.

Hva med å se på fakta i vurderingen ikke bare "tilbakemeldinger fra helsevesenet":

Feilmedisinering etterlater ca. 1000 døde per år og behandlingsfeil mellom 2000 til 4700 (Dagens medisin) uten at mulig forbedringspotensiale å halvere antallet tas i bruk. Tvangspsykiatrien er den veldig synlige del av isfjellet. Mange til og med brukerorganisasjoner er så oppgitt at lovreguleringer ansees ikke å hjelpe, og man derfor må forandre legenes holdninger.

Halvparten av dødsfallene kunne vært unngått. Hvor er helsevesenets innsats å halvere disse dødstallene?

Hvordan har helsevesenet anvendt sin makt "å hjelpe med tvang?":

Pressen har i mange år skrevet at Norge har den høyeste bruk av tvang i Europa. «Compared with other European countries, Norway ranks the highest when it comes to the use of compulsory” treatment according to Mental Health Act» (Compulsory Mental Health Care in Norway: A Study of the Interface between the Law and Psychiatry. Rigmor Randi Diseth cand.jur. (2013)). «The truth is that Norway has a long tradition of extensive use of compulsory admissions and has been a world leader in use of this kind of force in ‘psychiatry’» (Arnulf Kolstad, Haldis Hjort, Einar Kringlen. Letters to the Editor on Norwegian psychiatry. History of Psychiatry, SAGE Publications (UK and US), 2005, 16 (2), pp.247-256. <10.1177/0957154X05054860>. <hal-00570827>).

TREKKING AV TENNER, malariainfisert blod, sterilisering, kastrering, narkose i ukevis, insulinsjokk, elektrosjokk og lobotomi er noe av det leger har forsøkt i behandlingen av psykisk syke i Norge. Hvor er psykiatriens oppgjør med egen grusom historie?

Psykiatriens vitenskapelige forankring er ikke overbevisende. Som Rosenhans eksperiment «On being sane in insane places» overbevisende dokumenterer kan klinisk praksis ikke skille mellom friske og sinnssyke pasienter. Diagnosene er ikke (reliable”) pålitelig.

Det er aldri blitt vitenskapelig vist at tvangsmedisinering og tvang i et lengre tidsperspektiv bedrer pasienters helse. Med evidens basert psykiatri (Evidence-based Psychiatry) blir det gjort et forsøk å stille psykiatri på et bedre vitenskapelig fundert grunnlag.

Det er altså ikke nok at det er godt ment og naturlig at FNs spesialrapportør i torturspørsmål er opptatt av psykiatriens metoder.

Det har vært kjent blant forskere i lang tid at den biokjemiske forklaring av sinnslidelse (psykose, schizofreni) er en myte. Videre viste Martin Harrows langtidsstudie 1975 til 1983 at schizofrene underlagt medikamentfrie behandling klarer seg bedre i det lange løp (Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 52, nummer 2, 2015, side 126-131). Psykofarmaka kan på kort sikt virke symptomdempende men på lang sikt er negative virkninger dominerende. Når det gjelder "antipsykotisk" psykofarmaka så er kjent bivirkninger sløvhet, skjelving, overvekt og redusert levealder. Langvarig psykisk syke dør ca. 20 tidligere. Anerkjente kritikere som Professor Peter C. Gøtzsche, Robert Whitaker og Clare Parish («Antipsychotic deflates the brain») har gjort at forutsetningen om «generally acknowledged medical standards» ikke kan gjøres gjeldende for å rettferdiggjøre tvang. Reduksjonen av hjernevolum pga. langvarig bruk av "antipsykotisk" psykofarmaka reduserer kognitive evner (PLOS Medicine: Antipsychotic Maintenance Treatment: Time to Rethink? Joanna Moncrieff. Published: August 4, 2015).

Under ingen omstendigheter har psykiatrien legitimitet å sette menneskerettigheter til side. For å unngå at vel menende formyndere blir grusom og umenneskelige må tvangsmedisinering forbys med lovgivning. Ikke bare FN men også vitenskapsmenn selv krever at tvang forbys (Politikken: PETER C. GØTZSCHE, professor, dr.med., Rigshospitalet: KRONIKEN 5. AUG. 2015 KL. 00.01. Tvang i psykiatrien bør forbydes): « (S)amlet set er psykofarmaka den tredjehyppigste dødsårsag i vestlige lande, efter hjerte-kar-sygdomme og kræft».

Dessverre blir disse vitenskapelig underbyggende anbefalingene av evidens basert psykiatri satt til side av den kliniske praksis og skader dermed helsen til psykiatriske pasientene. Det eneste forsvarlige er derfor å følge FNs krav at tvangsmedisinering forbys.


Vedlegg:

  1. Norge har den høyeste bruk av tvang i Europa: http://wkeim.bplaced.net/files/Europatoppen_tvang.html

  2. Reduksjon av tvang feilet i 15 år: http://wkeim.bplaced.net/files/reduksjon_av_tvang.html

  3. Norges forpliktelse ovenfor FN å redusere og fjerne tvang i psykiatrien: http://wkeim.bplaced.net/files/FN_tvang.html

  4. 5 UN committees have criticized Norway and suggested to respect human rights of persons with psychososial disabilities: http://wkeim.bplaced.net/files/UN_coercion.html

  5. Domstolene setter menneskerettigheter til mennesker med nedsatt psykososial funksjonsnedsettelse til side: http://wkeim.bplaced.net/files/dommer_tvang.html

--
--
Walter Keim
Netizen: http://walter.keim.googlepages.com
Global Right to Information Rating Map: http://wkeim.bplaced.net/RTI-Rating.htm
Is it possible to enforce access to information in Bavaria?
http://wkeim.bplaced.net/files/enforce_access_to_information.html
NORWAY MUST FULLY RESPECT RIGHTS OF PEOPLE WITH DISABILITIES:
https://www.causes.com/campaigns/93254-make-norway-respect-rights-of-persons-with-disabilities[Pasientrettigheter er menneskerettigheter]