Emne: Eksterne fagfeller har nå kverulert i 5 måneder mot et rapportutkast av Folkehelseinstituttet om langtidsmedisinering

Fra: Walter Keim <Walter.Keim@gmail.com>

Dato: 14.07.2018 09:29

Til: "info(at)medisinfrietilbud.no" <info@medisinfrietilbud.no>

CC: Pasientorganisasjoner


The United Nations Special Rapporteur on the right to health Mr. Pūras has called for «World needs “revolution” in mental health care». “There is now unequivocal evidence of the failures of a system that relies too heavily on the biomedical model of mental health services, including the front-line and excessive use of psychotropic medicines, and yet these models persist”

Medikamentfritt behandlingstilbud åpner på sikt et paradigmeskifte som realiserer recovery slik at schizofreni per år kan reduseres til en tiendedel, sykdom/uføretrygd reduseres til en tredjedel og recovery mer enn firedobler.

Dessverre polemiserer enkelte fagfolk med henvisning til retningslinjene: "Innføring av medikamentfrie poster i psykiatrien er et gigantisk feilgrep...Å ikke tilby medikamentell behandling er ikke bare i strid med sunn fornuft (eller vitenskapelig basert kunnskap, om man vil), det er også i strid med Helsedirektoratets Nasjonale Faglige Retningslinjer for behandling av psykoselidelser (2013)."

Folkehelseinstituttet jobber med et prosjekt: "Langtidsbehandling med antipsykotika hos personer med schizofrenispektrumlidelser: en systematisk oversikt". Utkast forelå 4.1.18 og skulle publiseres 1.2.18. Men eksterne fagfeller (bl. a. Jan Ivar Røssberg) svarte 16.1.18: "Jørgen og jeg (er) mer enn skeptisk til rapporten slik den er nå. Vi mener den faktisk er helt upubliserbar i sin nåværende form" og kverulerer nå i mer enn 5 måneder. Dette skal være grunnlag for å oppdatere retningslinjene". Nyere kommentarer holdes skjult i strid med offenlighetsloven.

Spørsmål er om eksterne fagfeller vil klare å fjerne all objektivitet i rapporten om antipsykotika for å legitimere langtidsmedisinering uten evidens?

Jeg har etter fattig evne forsøkt å informere både fagfolk og Folkehelseinstittutt om at evidens for medisinfri er bedre enn for den nåværende overmedisinering (Sammenlikning av evidens for nevroleptika og medisinfri behandling. Negativ evidens fra erfaringsdata for langtidsmedisinering) og sette fokus på recovery, men det kan se ut som om det er forgjeves.

Egentlig gjennstår for meg bare å skrive til Folkehelseinstituttet at dem er nyttige håndlangere for den nåværende helseskadelige overmedisinering som oppnår bare mellom 8,1 til 20% recovery.

Mine funn i det arbeidet har jeg samlet her: http://wkeim.bplaced.net/files/medisinfri.pdf

Er det noen som har interesse av problemstillingen?

Mvh

--
--
Walter Keim
Netizen: http://walter.keim.googlepages.com
Is it possible to enforce access to information in Bavaria?
http://wkeim.bplaced.net/files/enforce_access_to_information.html
Paradigm shift: Open dialogue reduces schizophrenia per year to one tenth
and quadruples recovery (from less then 20% to 80%)
http://wkeim.bplaced.net/files/recovery-en.html
Pasientenes erfaringer med fravær av beskyttelse mot helseskadelig behandling,
menneskerettigheter, demokrati og rettssikkerhet
http://wkeim.bplaced.net/files/pasienterfaringer.html
Urgent Appeal to Norway by UN Working Group on Arbitrary Detention: ‘Discontinue forced treatment/hospitalization’
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=22955
Call to Abolish Forced Psychiatry in Europe:
http://wkeim.bplaced.net/files/stop-torture-europe.html
NORWAY MUST FULLY RESPECT RIGHTS OF PEOPLE WITH DISABILITIES:
https://www.causes.com/campaigns/102618-stop-torture-in-psychiatry-in-norway


medisinfri.gif


medisinfri-medisinering.gif


medisinfri-nasjonal.gif

Results of long-term use of antipsychotic drugs: