[Styring og ledelse]  [Hva brukes økt makt til i HiST?]  [ADM2003]  [Arbeidsmiljø]   [Kvalitetsutvalg]  [Sammenslåing HiST/NTNU]  [Innsynssak]  [Regnskap underkjent]  [Rettighetsbelagt materiale]  [Randsoneorganisasjoner]  [Homepage privat]   [netizen]    [Informasjonsfrihet]

Lærere fikk fri igjen fra å rette eksamen i julehøytiden!

Takk til Studentenes representant i HiST styrtet og studentparlamentet som foreslo det og takk til høgskolestyret i HiST som besluttet det og takk til alle som bidro med informasjon til ny eksamensforskrift av 22. juni 2005. :-)


"Sensuren skal" ifølge Lov om universiteter og høgskoler § 50, 4. avsnitt "foreligge innen tre uker hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer tid".

Dette har før 2004 vært praktisert slik at 3 uker var 15 arbeidsdager. I 2004 ble det snakket om at departementet har forandret det fra 15 til 9 arbeidsdager (pga. julen, nyttår, juleaften og nyttårsaften fri og 2 halve arbeidsdager i mellomjulen) for jul 2003. Arbeidstidsskjema viser at helligdagene utgjorde 44,5 timer, dvs. mer enn en uke. Det ble i noen høyskoleadministrasjonen (HA) styrte avdelinger forventet at lærere i vintersemester 2003/2004 måtte ta mellomjulen og julehøytiden til hjelp. Noen andre avdelinger ble 2004 fremdeles forskånet.

Hele fadesen skyldes en feil i innstillingen (manglende utredning jf. fvl. § 37) til styresak 43/2002, da det ikke tas hensyn til julehøytiden. Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen (som kan juss) angir i sin forskrift av 2001 seks uker eller 10 uker (nå 9 uker for 4 nye år), hvis eksamen faller i påfølgende semester. Da UFD ikke underkjente HiSTs forskrift skrev jeg en ny innstilling, som ble sendt gjennom avdelingen og høyskoleadministrasjonen (HA) til styrelederen. Her er det blitt foreslått at ordene "3 uker" blir byttet til 18 virkedager (arbeidsdager pluss lørdager) i §11 avsnitt 5. i Forskrift om eksamen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag av 1.10.2002. Høgskolen i Agder har i § 37 også valgt 18 virkedager sensurfrist.

Hvordan bruker HiST ledelsen sin nye makt i andre saker? Er den nye effektive byråkratisk-sentralisktiske styreformen med styrking av ledelsens makt bare en kjempe på leirføtter? Når kommer HA på den rette siden av loven for å ivareta arbeidstagernes rettigheter?

Walter Keim

IGMetall ("jern og metall") medlem nr. 21639323 i mer enn 25 år :-)

Jeg kom til Norge 5.2.82. Etter 22 år i Norge (med langsom men stadig utvikling i feil retning) hadde jeg behov for å anvende min fremmedkulturelle lærdom fra "jern og metall (="brutal") skolen".

Har vært "skap jern-og-brutaler" i alle år. Men jeg tolket Kronprinsens nyttårstale 2003/2004 slik at jeg muligens hadde lov å komme ut av skapet i et flerkulturelt Norge. Jern-og-brutal-politikken er: Vi sier ifra at arbeid i julen kommer ikke på tale og gjør det som er nødvendig for at dette rettferdige krav blir innfridd.

Når krigen mot høgskoleadministrasjonen er vunnet, går det nå videre mot tysk skandalepresse. (se Dagbladet, VG, NRK og TV2).

[Hva brukes økt makt til i HiST?]  [ADM2003]  [Kvalitetsutvalg]  [Sammenslåing HiST/NTNU]  [Innsynssak]  [Regnskap underkjent]  [Rettighetsbelagt materiale]  [Randsoneorganisasjoner]  [Homepage privat]   [netizen]    [Informasjonsfrihet]