Deutsch auf Deutsch
English in English

Den tyske skandalepressen har (ifølge tysk presseråd) gått for langt.

Sammenfatning: Presserådet uttaler desember 2006 kritikk mot DAS GOLDENE BLATT som må publiseres. På basis av klagen datert 30.05.05 ble av tysk "Presseråd" (tilsvarer norsk pfu) 27.9.05 besluttet å uttale en "misbilligelse" (ca. 1 Mbyte pdf fil her). Jeg har analysert begrunnelsen og informerer her om resultatet.

06.12.06: Sak BK2-246/06: Presserådet uttaler kritikk mot DAS GOLDENE BLATT som må publiseres.
16.06.06:
Hvorfor svarer ikke tysk presseråd? Er dette en krenkelse av klageretten og reglene for behandling?
31.01.06:
Klambt forlag påstår at avgjørelser av den Europeiske menneskerettsdomstolen gjelder ikke lengre i Tyskland pga. en avgjørelse i den høyeste rett (OLG) i Hamburg.
29.01.06:
Klage over oppdiktet fødsel: Vil presserådet denne gangen ta sine etiske regler mer alvorlig?
28.11.05: Brev til presserådet: Das goldene Blatt og ukeblad "7 Tage" dikter opp fødsel, se VG 2.12.05, som skjedde først 3.12.
07.11.05: Presserådets "misbilligelse" (ca. 1 Mbyte pdf fil) på basis av klagen 30.5.05

Historisk oversikt:

Tyske ukeblader har begynt å fabrikkere historier om eldste sønnen av kronprinsparet (8). Etter flere år med usannheter om kronprinsparet pryder eldste sønnen av kronprinsparet og Morten Borg forsiden til tre av Tysklands ukeblader.

Selv om den tyske forbundskansler Gerhard Schröder 2004 ba tyske og andre media om å vise respekt for den nyfødte prinsesse Ingrid Alexandra forsatte tysk presse med sine oppdiktete historier.

Bladene hevdet mai 2005 at eldste sønnen av kronprinsparet er stengt ute av kongefamilien, og derfor er dypt deprimert. De hevder også at han er i livsfare og trues av kidnappere.

I følge informasjonssjef ved Slottet, Astrid Versto, har kronprinsparet reagert på oppslagene.

 

Presseoppslag:

Brev på tysk, send til tysk presseråd:

30.05.05: Complaint against German scandal press.
05.06.05: Chefredaktør Peter Viktor Kulig gibt zu, dass die Geschichten der Fantasie entspringen, verteidigt diese Lügengeschichten doch damit, dass die Leser das wünschen und Marius das nicht liest..
07.06.05: Bestätigung des Eingangs, zusätzlich Information notwendig.
10.6.05: Weitere Informationen gegeben.
10.06.05: Folgende Texte wurden überandt (hier nur teilweise aufgeführt):
die-aktuelle-Nr.21/2005, das-neue-Nr.21/2005, Frau-mit-Herz-Nr.21/2005, FREIZEIT-SPASS-Nr.21/2005 und 7 Tage.
16.06.05:
Pressrat bestätigt Engegennahme der Bilder, möchte aber nähere Beschreibung der Kritik.
19.06.05:
Letzter Klageteil mit genauer Begründung im Detail.
10.10.05:
Bisher keine Antwort.
11.10.05:
Es wurde eine Missbiligung ausgesprochen und die Begründung wird "in Kürze" zugesendet werden.
25.10.05:
Der Presserat bittet um Ihr Verständnis für diese kleine Verzögerung
07.11.05: Presserådets "misbilligelse" (ca. 1 Mbyte pdf fil)

Disjusjon:

28.11.05: Svar av Presserådet til oppfølging 12.11.05:

Kommentar til presserådets svar 28.11.05:

Hoffmarskalk Lars Forberg har allerede ved kronprinsparets bryllup vært hoffsjef. Han angis å ha blitt hoffsjef i tidsrommet 1993-99: http://www.statsbygg.no/prosjekter/prosjektkatalog/605_slottet/html/infotekst/prosjektadm.html. Da det etterlyste dato mangler, kan han jo ikke ha uttalt seg om situasjonen som hoffmarskalk etter 1999. Vet noen når Lars Forberg ble hoffsjef? Vet noen noe om en "offentlig kunngjøring"?. I tillegg er sønnen av Mette-Marit fotografert på slottsbalkongen i år 2004 (se f. eks. Se og Hør Nr.31-2004).

Nektelse av innsyn gjør at RA Dr. Neben blir beskyttet av presserådet. Fornektelse av klageretten som strider mot loven gjør det interesaant å se alt som er skrevet.

Mest problematisk synes teorien at kvaliteten av arbeidet av tysk pfu opprettholdes med at forleggere utgjør halvparten av stemmene, når det gjelder avgjørelser av etisk standard. Hva ønsker en å si? Kunne tysk pressråd ikke finansieres å så fall? Hva med å gjøre det som i Norge at forleggerne er med i presseforbundet, men ikke i klagenemda?

16.11.05: Dessverre er det for lite publisitet i Tyskland om det.

12.11.05: Da dem slapp for billig unna var det etter min mening nødvendig med oppfølging hos skandalepressen:

og hos presserådet:

PS: Her kommenterer den tyske regjering Caroline dommen i den Europeiske menneskerettsdomstolen: http://www.vbzv.de/rundschreiben/2004/RS-35-04/RS35-04.html 3. kapitel: Den tyske justisminister sier at dommer i den Europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg er ikke bindende i Tyskland ("Brigitte Zypris [Ministry of Jusitce] wies auch darauf hin, dass die Straßburger Entscheidung keine bindende Wirkung für deutsche Gerichte habe").
Dette var svaret til kravet fra tysk presse at regjeringen må anke Caroline dommen. Tysk pressens faglige utvalg støttet denne kritikken av avgjørelsen i menneskerettdomstolen: http://www.presserat.de/Show_Press_Release.229+M590aa95dbd0.0.html of ser en fare for pressefriheten: http://www.presserat.de/Show_Press_Release.229+M59a668525e5.0.html?&encryptionKey=434fdfgfh4Efdfd.

Vil kritikken av tysk presse føre til at det blir en mer positiv holdning til menneskerettigheter, som er i presserådets statutter? "Respect for the truth, observance of human rights". Eller er den for mildt?

Eller er dette like håpløst som kampen om offentlighetslov i Tyskland: Riktignok ble min petition av presidenten i forbundsdagen etter 3 år send til Bundeskanzler Schröder og forbundsdagen besluttet (som jeg hadde forslått) et offentlighetslov mot regjeringens vilje. Dog kom Tyskland bare fra siste til nestsiste plass i den siviliserte verden, da loven ikke møter internasjonale standarder og 12 av 16 delstater er fremdeles uten offentlighetslov.

Derfor er saken bragt inn til den europeiske mennesretsdomstolen, de forente nasjoner og (planlagt) EU parlamentet. Fra før har mennesketrettskommsisæren av Europarådet og OSCE i allfall svart at Tyskland "observeres". Finnes det håp i at internasjonale organisasjoner og presse for å fremme menneskerettigheter?

 

[Freedom of Information]     [Petitions]     [Human rights]    [Administrative court case]     [Homepage]  

Dark green: Access to Information Law. Light green: Access to Information in constitution only. Yellow: Access to Information Law pending

Informationsfreiheitgesetze in EuropaInformationsfreiheit in Europa